fbpx

dialogi + Ymmärrys = Työhyvinvointi

Voimavarakeskeinen työnohjaus

dialogi + Ymmärrys = Työhyvinvointi

Tyonohjaus on henkisen hyvinvoinnin yllapitoa
Avainlipputuote on tehty Suomessa

Työnohjaus on työhyvinvoinnin ylläpitoa ja huoltamista, sekä mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen. Voimavarakeskeisen työnohjauksen taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi. Viitekehyksenä työnohjauksessa ovat voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. Työnohjaus toteutuu dialogisena reflektiivisenä prosessina. Käytän työnohjauksissa tarvittaessa keskustelun tukena ottamiani luontokuvia tavoitteellisesti, sekä asiakkaan tarpeisiin liittyviä oivalluttavia kysymyksiä.

Palvelut etänä tai lähipalveluna. Ota yhteyttä! 044 3838 695

DeToK:n toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamuksellisuus, asiantuntemus, ihmisten kunnioittaminen ja tavoitteellisuus.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen hyödyt asiakkaalle

  • Asiakas löytää keskustelussa uusia näkökulmia asioihinsa.
  • Asiakkaan ammatti-identiteetti ja päätöksen teko kyky vahvistuu.
  • Ymmärrettäessä asioiden merkitys, työmotivaatio kasvaa.
  • Ongelmat muuttuvat pienemmiksi, asiat löytävät oikeat mittasuhteet.
  • Stressi vähenee ja työhyvinvointi lisääntyy.
  • Ryhmässä tulee esiin monen henkilön näkemys.
  • Ryhmän sisäinen motivaatio ja yhdessä tekemisen meininki lisääntyy.
  • Asiantuntijuus ja itseohjautuvuus tiimissä lisääntyy.
  • Tiedostettuun ongelmaan voidaan löytää ratkaisuja.
  • Ryhmä alkaa toimia yhteisen tavoitteen eteen ja ottaa vastuuta.

UUTTA! DeToK palvelee 1.1.2024 alkaen  asiakkaitaan työnohjauksen ja valmennuksen parissa Auringonsalossa, Turuntie 22, 24240 Salo. 

Lähiluonto voimavaraksi kortit ja hyvinvoinnin lahjakortit myynnissä-> Verkkokaupassa

Ostamalla DeToK:in Avainlipputuotteen, tuet suomalaista työtä. Tutustu-> Lähiluonto voimavaraksi kortit

Lähiluonto voimavaraksi kortit-> Videolla kerron valokuvakorttieni käyttömahdollisuuksista.

Lue myös blogista-> Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön 

Katso video, miten asiakas hyötyy voimavarakeskeisestä työnohjauksesta (videon kesto n. 6.18 min)-> Yksilö- ja ryhmätyönohjauksen hyödyt asiakkaille

Voimavarakeskeinen työnohjaus lisää työhyvinvointia ja auttaa kehittymään työssä

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saadaan aikaan henkilöstön voimien, luovuuden ja ajattelun lisääminen. Voimavarakeskeisenä työnohjaajana pyrin löytämään yksilön ja ryhmän vahvuudet, joiden kautta lähdetään yhdessä asetettuja tavoitteita kohti etenemään keskustellen. Dialogisuuden ja ymmärryksen lisääntymisen avulla työssä jaksaminen paranee, uusien toimintamallien kehittäminen ja uusien innovaatioiden toteutuminen mahdollistuu.

Hiljainen tieto saadaan jaettua työyhteisössä, jolloin koko työyhteisön henkinen pääoma kasvaa. Empatia ja luottamus työyhteisössä lisääntyy keskustelun avulla  erityisesti ryhmätyönohjauksissa. Syventyneen ymmärryksen avulla saadaan aikaan parempia päätöksiä. Työn tekeminen itsessään tehostuu sisäisen motivaation lisääntymisen kautta.

Työnohjaus on myös tehtävän työn sekä työskentelymallien kehittämisväline. Työnohjauksen avulla voidaan analysoida omia työtapoja, kehittää työn laadun valvontaa, saavuttaa parempia työtuloksia ja antaa keinoja työperäisten ongelmien ratkaisemiseen. Työnohjauksen vaikutukset perustuvat siihen, että ohjausprosessi on pitkäkestoinen ja ohjaus tapahtuu ohjattavan ehdoilla. Näin se sitoo parhaiten jo opittua ja uusia oivalluksia ohjattavan arjen käytäntöihin.

Työnohjauksen kautta on mahdollista oppia työstä, työn luonteesta ja tekemisestä sekä vahvistaa jo olemassa olevaa ammatti-identiteettiä ja osaamista. Keskeisenä menetelmänä tarjoamassani työnohjauksessa on luottamuksellinen, tasa-arvoinen ja avoin keskustelu. Avoimen keskustelun myötä työyhteisön vuorovaikutustaidot paranevat ja haasteet pysyvät oikeissa mittasuhteissa. Työnohjauksella on usein terapeuttinen vaikutus henkilöön ja työyhteisöön.

 

Suomen Työnohjaajat ry:ssä tietoni-> STOry hakukoneen profiilissa Maarit