fbpx

Vuorovaikutus + Ymmärrys = Työhyvinvointi

Voimavarakeskeinen työnohjaus

Vuorovaikutus + Ymmärrys = Työhyvinvointi

Tyonohjaus on henkisen hyvinvoinnin yllapitoa

Voimavarakeskeinen työnohjaus on työhyvinvoinnin ylläpitoa ja huoltamista. Ota yhteyttä! 044 3838 695

Työnohjaus saa työhyvinvoinnin kasvuun, sivutuotteena saa menestymisen ja tuottavuuden.

DeToK:n toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamuksellisuus, asiantuntemus, ihmisten kunnioittaminen ja tavoitteellisuus.

Voimavarakeskeisen työnohjauksen hyödyt asiakkaalle

  • Asiakas löytää keskustelussa uusia näkökulmia asioihinsa
  • Asiakkaan ammatti-identiteetti ja päätöksen teko kyky vahvistuu
  • Ymmärrettäessä asioiden merkitys, työmotivaatio kasvaa
  • Ongelmat muuttuvat pienemmiksi, asiat löytävät oikeat mittasuhteet
  • Stressi vähenee ja työhyvinvointi lisääntyy
  • Ryhmässä tulee esiin monen henkilön näkemys
  • Ryhmän sisäinen motivaatio ja yhdessä tekemisen meininki lisääntyy
  • Asiantuntijuus ja itseohjautuvuus tiimissä lisääntyy
  • Tiedostettuun ongelmaan voidaan löytää ratkaisu
  • Ryhmä alkaa toimia yhteisen tavoitteen eteen ja ottaa vastuuta

Lue myös DeToK:in blogista: Huollatko mieltäsi, kuten kehoasi?

Työnohjaus auttaa kehittymään

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella tavoitteena on henkilöstön voimien, luovuuden ja ajattelun lisääminen.  Työnohjauksen avulla työssä jaksaminen paranee, uusien toimintamallien kehittäminen ja uusien innovaatioiden toteutuminen mahdollistuu. Työn tekeminen itsessään tehostuu sisäisen motivaation kautta.

Työnohjaus on tehtävän työn sekä työskentelymallien kehittämisväline. Työnohjauksen avulla voidaan analysoida omia työtapoja, kehittää työn laadun valvontaa, saavuttaa parempia työtuloksia ja antaa keinoja työperäisten ongelmien ratkaisemiseen. Työnohjauksen vaikutukset perustuvat siihen, että ohjausprosessi on pitkäkestoinen ja ohjaus tapahtuu ohjattavan ehdoilla. Se sitoo jo opittua ja uusia oivalluksia ohjattavan arjen käytäntöihin.

Tarjoamassani työnohjauksessa käsitellään erilaisia työtilanteita ja muuttuvia sekä vakiintuneita työn käytäntöjä. Työnohjauksen kautta on mahdollista oppia työstä, työn luonteesta ja tekemisestä sekä vahvistaa jo olemassa olevaa ammatti-identiteettiä ja osaamista. Keskeisenä menetelmänä tarjoamassani työnohjauksessa on luottamuksellinen, tasa-arvoinen ja avoin keskustelu. Työnohjaus ei ole terapiaa, vaikka työnohjauksella on usein terapeuttinen vaikutus henkilöön ja työyhteisöön.