Työnohjauksen avulla ihmisen toimijuus kasvaa, joka on yhtä menestyksen ja tuottavuuden kanssa.

Työnohjauksen avulla ihmisen toimijuus kasvaa, joka on yhtä menestyksen ja tuottavuuden kanssa.

Hyvinvoinnin kasvu on yhtä menestymisen ja tuottavuuden kanssa

DeToK:n toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamuksellisuus, asiantuntemus, ihmisten kunnioittaminen ja tavoitteellisuus.
DeToK auttaa sinua ja työyhteisöäsi kehittymään sekä menestymään.

 

  • Haluatko kehittyä esimiehenä tai johtajana?
  • Haluatko kasvattaa toimijuutta työssäsi?
  • Tarvitsetko voimia ja vahvistusta muutoksen toteuttamiseen?
  • Tarvitsetko uusia näkökulmia tai oivalluksia?
  • Haluatko kehittyä työssäsi ja kasvattaa ammatti-identiteettiäsi?
  • Haluatko saavuttaa tavoitteesi ja unelmasi?
  • Tarvitsetko tukea työyhteisön kehittämiseen?
  • Tarvitseeko työyhteisösi apua konfliktien selvittämiseen?

Voimavarakeskeisellä työnohjauksella tavoitteena on henkilöstön voimien, luovuuden ja ajattelun lisääminen.  Työnohjauksen avulla työssä jaksaminen paranee, uusien toimintamallien kehittäminen ja uusien innovaatioiden toteutuminen mahdollistuu. Työn tekeminen itsessään tehostuu sisäisen motivaation kautta.

Työnohjaus on tehtävän työn sekä työskentelymallien kehittämisväline. Työnohjauksen avulla voidaan analysoida omia työtapoja, kehittää työn laadun valvontaa, saavuttaa parempia työtuloksia ja antaa keinoja työperäisten ongelmien ratkaisemiseen. Työnohjauksen vaikutukset perustuvat siihen, että ohjausprosessi on pitkäkestoinen ja ohjaus tapahtuu ohjattavan ehdoilla. Se sitoo jo opittua ja uusia oivalluksia ohjattavan arjen käytäntöihin.

Tarjoamassani työnohjauksessa käsitellään erilaisia työtilanteita ja muuttuvia sekä vakiintuneita työn käytäntöjä. Työnohjauksen kautta on mahdollista oppia työstä, työn luonteesta ja tekemisestä sekä vahvistaa jo olemassa olevaa ammatti-identiteettiä ja osaamista. Keskeisenä menetelmänä tarjoamassani työnohjauksessa on luottamuksellinen, tasa-arvoinen ja avoin keskustelu. Työnohjaus ei ole terapiaa, vaikka työnohjauksella on usein terapeuttinen vaikutus henkilöön ja työyhteisöön.