fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Arvot ja rajat
Arvot ja rajat ovat enemmän mahdollisuus, kuin uhka.

Arvot ja rajat voivat ovat enemmän mahdollisuus, kuin uhka. Arvot voivat toimia hyvin ja ohjata elämää oikeaan suuntaan. Arvot kertovat paljon henkilön kasvatuksesta ja ajatusmaailmasta. Arvoja on myös hyvä kyseenalaistaa, ovatko arvot omat vai edellisen sukupolven? Miten arvot näkyvät omassa toiminnassa? Soveltuuko arvot erilaisiin asiayhteyksiin ja tilanteisiin? Yhteisötasolla näennäisarvot huomataan melko nopeasti, kun puhutut asiat eivät näy toiminnassa. Arvojen toteutuminen on haasteellista, jos kaikki eivät ole olleet niitä luomassa.

Työpaikan arvot ja johtaminen

Työpaikan arvot voivat olla ristiriidassa omien henkilökohtaisten arvojen kanssa. Arvoristiriita kuluttaa ihmistä sisältäpäin, kun pitää toimia vasten omia henkilökohtaisia arvoja. Johdonmukainen johtaminen ja henkilöstöllä selkeä tieto esimiehen oikeudenmukaisuudesta kantaa työyhteisöä luovuuteen, itseohjautuvuuteen ja hyviin saavutuksiin. Epätietoisuus ja epävakaus esimiehen arvoista, kuluttaa henkilöstön voimavaroja, kun henkilöstön pitää olla jatkuvassa valmiustilassa ja miettiä minkä arvojen mukaan tänään toimitaan. Epäselvät arvot vaikuttavat työmotivaatioon ja henkilöstön vaihtuvuuteen.

Lue myös: Miksi hyvä on pitänyt piilottaa?

Luo omat rajasi

Rajat ja erityisesti omien rajojen tunnistaminen on keino suojella itsetuntoa ja omaa mielenterveyttä. Omia ja työyhteisön rajoja on hyvä pohtia työnohjauksessa, miten haluaa toimia ja missä kaikessa olla mukana? Mitä kaikkia työvälineitä on asioiden hoitamiseen ja missä pitää kehittyä tai keneltä voisi pyytää tukea? Rajat antavat myös hallinnan tunnetta ihmiselle, ne ovat tuoneet turvallisuutta jo lapsuudessa, miksi ei myös aikuisena työssä?

Rajaton vapaus

Välillä näkee ilmoituksia työpaikoista, joissa puhutaan vapaudesta tehdä työstä oman näköinen. Lause kuulostaa hienolta ja innostunut ehkä kokematon henkilö ottaa vastaan paikan. Mitä tapahtuu, jos vapaus on rajaton, eikä henkilö ole vielä löytänyt omia rajojaan? Sanoisin, että on riskissä uuvuttaa itsensä työllä. Olisi hyvä olla jonkinlaiset rajat, jos henkilö on nuori, eikä ehkä vielä tietoinen omista rajoistaan. Hyvän työnantajaprofiilin mukaista olisi huolehtia henkilöstä, ei imeä kaikkia voimia ja alkaa ihmetellä sen jälkeen, mihin on innostus ja voimat kadonneet.

Rajojen joustamattomuus

Toisinaan rajat voivat olla joustamattomat kuin rautaportti. Joustamattomuus voi olla myös jämäkkyyttä, jota on hyvä löytyä tarpeen tullen epävakauden suhteen. Toisinaan henkilön ollessa joustamaton, rajoilla ja arvoilla voi olla myös negatiivinen vaikutus tulevaisuuteen. Joustamattomuuden vuoksi voi jäädä hyvien asioiden ulkopuolelle. Elämässä on tilanteita, joissa rajojen on hyvä joustaa. Miten on sinun rajasi, joustaako ne tarvittaessa?

Lue myös: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

23.11.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti

Kiitos, kun jaat kavereillesi!