fbpx
asiakaspalautteet työnohjaus ja hyvinvointi koulutus
KEHITTÄMIS- ja TYHY-PÄIVÄN PALVELUPAKETTI ”Oman työkyvyn ylläpito ja huoltaminen” 

”Koulutuksen sisältö antoi meille paljon uutta näkökulmaa ja ajatusta, jota voimme hyödyntää työssämme. Ryhmätyönohjaus palveli hyvin juuri tämän hetkistä tarvettamme.”

”Koulutus oli mukavan rentoa ja sait hiljaisimmatkin innostumaan ja kertomaan ajatuksiaan. Paras ryhmätyönohjaus ikinä! Kehittämispäivän jälkeen, kerrankin on virkistynyt olo.” ”Sä oot, niin tavallinen, että sua on helppo lähestyä.”

”Ihanaa, kun kerrankin meidän työhyvinvointia arvostetaan ja saadaan vinkkejä itselle.”

Esimiestyönohjauksien asiakaspalautteet

”Tulin kuulluksi, erittäin hyvin. Keskustelun ja hyvien kysymysten ja täsmennysten kautta omat näkemykset jäsentyvät, ja sitä kautta syntyy oivalluksia joita omassa työssään voi hyödyntää. Se antaa myös paikoin varmuuden omien valintojen oikeellisuudesta tai kannustaa kokeilemaan toisenlaista lähestymistapaa.
Koska koko minun työkuvioni ei ole hänelle automaattisesti ihan selkeä sisällöiltään yms. niin täsmentävät kysymykset ovat erittäin hyvä asia, sillä se herättää myös kertojaa pohtimaan asioita tarkemmin.
Keskustelun pohjalta omat ajatukset ja näkökulmatkin jäsentyvät ja näin auttavat omassa toiminnassa eteenpäin. Koko työntekeminen ja työssäoppiminen on prosessia, joten on ollut vaikutusta myös niihin.”

Kuusi työnohjauskertaa puolen vuoden aikana

Tulin kuulluksi, sain monia uusia oivalluksia, joilla on merkitystä. Ymmärrys lisää jaksamista.”

Kaksi työnohjauskertaa 1.5 kk:ssa

Ryhmätyönohjauksen asiakaspalautteet

Koen tulleeni hyvin kuulluksi työnohjauksessa. Henkilökohtaisesti sain oivalluksia joita saatoin käyttää työssäni. Työnohjauksen ansiosta aloimme hieman avoimemmin ja rehellisemmin puhua työssämme esiintyvistä tunnetiloista ja haasteista.”

Kahdeksan ryhmätyönohjauskertaa kahdeksan kuukauden aikana

Aiheet, joista puhuttiin, ”ELIVÄT” eli asiat etenivät. Eli työnohjaus toi voimia pistää asioita eteenpäin. Pidin rauhallisesta, kannustavasta, kuuntelevasta tyylistäsi. Tunnelma oli leppoisa, ei painostava/pakottava. Minusta itse ottamiesi valokuvien käyttö oli hyvää. Minulle toimii kuvan avulla kertominen, erillaisista tuntemuksista.

Kahdeksan ryhmätyönohjauskertaa kahdeksan kuukauden aikana