fbpx
aspa-logo
Logo
ASIAKASPALAUTTEET: KEHITTÄMIS- ja TYHY-PÄIVÄN PALVELUPAKETTIT

“Koulutuksen sisältö antoi meille paljon uutta näkökulmaa ja ajatusta, jota voimme hyödyntää työssämme. Ryhmätyönohjaus palveli hyvin juuri tämän hetkistä tarvettamme.”

“Koulutus oli mukavan rentoa ja sait hiljaisimmatkin innostumaan ja kertomaan ajatuksiaan. Paras ryhmätyönohjaus ikinä! Kehittämispäivän jälkeen, kerrankin on virkistynyt olo.” “Sä oot, niin tavallinen, että sua on helppo lähestyä.”

“Ihanaa, kun kerrankin meidän työhyvinvointia arvostetaan ja saadaan vinkkejä itselle.”

ASIAKASPALAUTE Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, Henkilöstön osaamisen kehittämisen osa-alue 60 op.
”Opiskelija perehtyi kohdeyritykseen erinomaisesti ja ennen kaikkea ymmärsi sen erityispiirteet loistavasti. Yleinen palaute työyhteisöstä opiskelijaa kohtaan oli kiitettävää.Puhelinkeskustelut opiskelijan kanssa olivat rikkaita ja aikaansaavia. Työnaiheeseen, kehittämiseen, liittyvät havainnot sekä ehdotelmat olivat oikeita ja aiheellisia.Saimme työkaluja työyhteisön arjen kehittämiseen. Mielestämme opiskelija suoriutui hyvin.”
Sini Vesterinen, Halikon Kumipalvelu Oy, toimitusjohtaja
Lähiluonto voimavaraksi kortit, esimerkki värikuvista
Avainlipputuote on tehty Suomessa

Lähiluonto voimavaraksi korteille on myönnetty Avainlippumerkki

TUOTEPALAUTTEET: Lähiluonto voimavaraksi korteista

Kortit ovat tasa-arvoiset myös isolle ryhmälle. Kuvat ovat rauhoittavia ja ne palauttavat  tietoiseen läsnäoloon.

Osta kortit: Verkkokauppa

Ryhmätyönohjauksen palautteita:

Koen tulleeni hyvin kuulluksi työnohjauksessa. Henkilökohtaisesti sain oivalluksia joita saatoin käyttää työssäni. Työnohjauksen ansiosta aloimme hieman avoimemmin ja rehellisemmin puhua työssämme esiintyvistä tunnetiloista ja haasteista.”

Kahdeksan ryhmätyönohjauksen kertaa kahdeksan kuukauden aikana

Aiheet, joista puhuttiin, ”ELIVÄT” eli asiat etenivät. Eli työnohjaus toi voimia pistää asioita eteenpäin. Pidin rauhallisesta, kannustavasta, kuuntelevasta tyylistäsi. Tunnelma oli leppoisa, ei painostava/pakottava. Minusta itse ottamiesi valokuvien käyttö oli hyvää. Minulle toimii kuvan avulla kertominen, erilaisista tuntemuksista.

Kahdeksan ryhmätyönohjauksen kertaa kahdeksan kuukauden aikana

Tästä pääset sivustolle: Työnohjauspalvelut

ASIAKASPALAUTTEET: Esimiestyönohjaukset

”Tulin kuulluksi, erittäin hyvin. Keskustelun ja hyvien kysymysten ja täsmennysten kautta omat näkemykset jäsentyvät, ja sitä kautta syntyy oivalluksia joita omassa työssään voi hyödyntää. Se antaa myös paikoin varmuuden omien valintojen oikeellisuudesta tai kannustaa kokeilemaan toisenlaista lähestymistapaa.
Koska koko minun työkuvioni ei ole hänelle automaattisesti ihan selkeä sisällöiltään yms. niin täsmentävät kysymykset ovat erittäin hyvä asia, sillä se herättää myös kertojaa pohtimaan asioita tarkemmin.
Keskustelun pohjalta omat ajatukset ja näkökulmatkin jäsentyvät ja näin auttavat omassa toiminnassa eteenpäin. Koko työntekeminen ja työssäoppiminen on prosessia, joten on ollut vaikutusta myös niihin.”

Kuusi työnohjauskertaa puolen vuoden aikana

ASIAKASPALAUTTEET: Puhelimessa toteutettu yksilötyönohjaus

“Puhelimessa tapahtuva ohjaus oli minulle hyvin luonnollinen tapahtuma. Ohjaus toteutui mielestäni suunnitellusti, enkä jäänyt kaipaamaan fyysistä läsnäoloa tilanteessa.

Koin tulleeni kuulluksi ja ymmärretyksi yksilötyönohjauksessa. Löysimme työnohjauksessa keinoja, joilla voin muuttaa ajattelutapaani niin työssä, kuin yksityiselämässäkin ja jotka edesauttavat jaksamista.

Kävimme paljon ajatuksia herättävää keskustelua. Työnohjauksesta sain myös tukea ja ymmärrystä elämäntilanteeseeni, joka lisäsi myös omaa ymmärrystäni itseäni kohtaan. Lisäksi sain myös konkreettisia neuvoja, jotka ovat auttaneet oivaltamaan taas uusia asioita.

Koin yksilötyönohjauksen miellyttävänä tapahtumana. Maarit osasi kysyä oikeanlaisia kysymyksiä ja esittää myös vastauksiini erilaisia näkökulmia, saaden minut ymmärtämään paremmin omaa ajatusmaailmaani. Koin saaneeni hyvin henkilökohtaista ja juuri minulle räätälöityä ohjausta. Koen saaneeni työnohjauksesta konkreettista apua niin työ- kuin yksityiselämänkin organisoimiseen.

Toivon mukaan jatkat edelleen konkreettisten ehdotusten tiellä ja autat asiakkaitasi löytämään juuri heille sopivat ratkaisut.

Suosittelen työnohjausta kaikille myyntityössä oleville, mutta erityisesti myyjille (ja muillekin), jotka työskentelevät hyvin itsenäisesti työssään. Mielestäni työnohjaus sopii kaikille, jotka kokevat työ- tai yksityiselämässään olevan sellaisia asioita, joihin vaikuttaminen ja joiden kohtaaminen yksin tuntuu raskaalle tai haasteelliselle.

Maaritin antama yksilötyönohjaus antoi minulle aivan erilaisen käsityksen työnohjauksesta ja paransi työnohjauksen imagoa huomattavasti.”

 Marja Lankinen, Myyntineuvottelija

Yksilötyönohjaus 60 min