Johda tunteen avulla, se toimiin liimana

Johda tunteen avulla, se toimiin liimana, tunteiden ollessa myönteisiä. Mitä enemmän ihminen kokee iloa, hyväksyntää ja huolenpitoa yhteisössä, sitä vahvemmin hän haluaa kuulua siihen työyhteisöön tai muuhun vastaavaan yhteisöön ja kiinnittyä sinne. Yksilön tarpeiden...

Stressi on hyvä tsemppari, mutta huono isäntä

Stressi on hyvä tsemppari, mutta huono isäntä. Kyseinen väite on hyvin paikkansa pitävä, kun on nähnyt, miten ihmiset sinnittelevät pitkän aikaa jaksamisensa rajoilla. Vaikka työ on stressaava, sitä jaksaa useimmiten tehdä hyvin pitkään, kun stressi hellittää otteensa...

Me ja he ajattelu lisää kuppikuntaisuutta

Me ja he ajattelu lisää kuppikuntaisuutta työyhteisöissä, kun asioita ajatellaan me ja he näkökulmista yhteistyön mahdollisuus pienenee. Me ja he ovat tavallaan omia ryhmiä, jotka voi jakaa monella tavalla. Työyhteisöissä jako tulee esiin erilaisissa työnkuvissa,...

Sinun normaali ei ole minun normaali

Sinun normaali ei ole minun normaali, tämän havainnon tein aikoinaan, kun keskustelussa muutaman asiakkaan kanssa tuli vastaan fyysinen väkivalta ja toisinaan sen uhka. Voiko ihminen edes ymmärtää, missä menee normaaliuden raja, jos on kohdannut väkivaltaa lapsesta...

Valta oikeissa käsissä?

Vallan ollessa oikeissa käsissä tapahtuu enemmän rakentamista, kuin tuhoa. Ihmisiä johtavan henkilön tulee osata kuunnella enemmän, kuin olla äänessä. Johtajan pitää osata ohjata enemmän, kuin käskeä, sekä pohtia toimiiko tasapuolisesti kaikkia kohtaa tai vaikuttaako...

Arvostava puhe ja välittämisen kulttuuri

Arvostava puhe on rakennusalusta terveelle työyhteisölle. Vuorovaikutus taidoilla on valtava merkitys työyhteisössä ja yleensä suhteissa olemisessa muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutus taidoilla voi rakentaa tai hajottaa suhteita. Sanojen asettelu vaatii taitoa. Yksi...

Oletko uhri vai oman elämäsi kippari?

Oletko uhri vai oman elämäsi kippari? Henkisen väkivallan kohteeksi joutuessa osa ihmisistä jää uhrin osaan ja osa taistelee vastaan. Roolin valinta ei ole tietoinen päätös, siihen vaikuttaa millaisen mallin ihminen on saanut aiemmin elämässään eri tilanteissa. Uhrin...

Henkinen väkivalta pienentää

Henkinen väkivalta on usein hyvin piilotettua aihe työyhteisöissä. Asian havaitsee, kun on jonkin aikaa työyhteisön jäsenenä tai kuuntelee ihmisiä erilaisissa työtehtävissä. Henkinen väkivalta voi esiintyä esimerkiksi syrjimisenä, syyllistämisenä, mitätöintinä,...