fbpx

DeToK esittely: tervetuloa tutustumaan voimavarakeskeiseen työnohjaajaan 

Tässä esittelyssä voit tutustua voimavarakeskeiseen työnohjaukseen lukemalla tai katsomalla video, sisältö ei ole täysin sama.
Lue tästä blogi kirjoitus: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön
Videot: DeToK:in työnohjauspalvelut ja työhyvinvointivalmennus esittelyvideo (n. 1 min) https://youtu.be/Lkemj_NusZo
Miten työnohjaus auttaa ohjattavaa? (kesto 6.18 min) https://www.youtube.com/watch?v=KOaBxDVH1Fk
Opastevideo: Näin helposti löydät DeToK:ille Salon kauppakeskus Plaza:ssa https://youtu.be/bkGibqrXWIU
Miten DeToK:in voimavarakeskeinen työnohjaaja valmistautuu työnohjaukseen? https://youtu.be/3EEoedWbgIE
Tietoni Suomen Työnohjaajat ry:ssä: https://www.suomentyonohjaajat.fi/etsi-tyonohjaajaa/?fwp_etsi=Vihiniemi%20Maarit

Minut tavoittaa varmimmin sähköpostin välityksellä maarit.vihiniemi(at)detok.fi tai soittamalla 8.30-16.00 välillä p.044 3838 695. Kun olen asiakastapaamisessa, niin silloin en vastaa puhelimeen, mutta soitan takaisin saman päivän aikana.

Työkokemus työnohjaajana ja yrittäjänä, työnohjauspalvelut ja työhyvinvointivalmennukset

-VSSHP:n työnohjaajalistalla ulkoisena työnohjaajana 1.1.2020 alkaen, katso ystävällisesti ToRek:sta.

-Etätyönohjauspalveluja tarjoan koko Suomen alueella, joten kannattaa tarkistaa omalta työnantajalta, onko teillä etätyönohjaukseen mahdollista osallistua.

Ota askel kohti hyvinvointia, käännetään vastoinkäymiset voimavaroiksi!

Olen voimavarakeskeinen työnohjaaja STOry, olen helposti lähestyttävä, vahvasti läsnä, rauhallinen ja empaattinen. Elämän eri osa-alueet perhe, koulutus, työkokemus ja yrittäjyys ovat antaneet ja opettaneet minulle hyvin paljon asennetta ja osaamista, jolla pystyn auttamaan myös asiakkaitani. Voimavarakeskeisenä työnohjaajana pyrin löytämään yksilön ja ryhmän vahvuudet, joiden kautta lähdetään yhdessä asetettuja tavoitteita kohti  etenemään keskustellen.

Työnohjausta olen saanut tehdä yrittäjänä eri alojen ammattilaisille mm. terveyden- ja sosiaalialan, sivistys- ja kasvatusalan työyhteisöille, sekä järjestö- ja yrityselämän ammattilaisille. Toteutan voimavarakeskeistä työnohjausta yksilöille ja ryhmille.
Koulutusta tarjoan työhyvinvointiin liittyen ja annan tukea erilaisiin kriisitilanteisiin henkilöille ja työyhteisöille.

Työkokemusta minulle on kertynyt yli 25 vuoden ajalta laajasti eri tehtävistä. Olen työskennellyt monenlaisissa työtehtävissä ja työyhteisöissä, muutamassa yhdistystoiminnassa olen myös ollut mukana. Hyödynnän koulutustaustaani ja kokemusta työelämästä ja yksityiselämästä asiakkaan hyväksi.

Erityisesti huomiota kiinnitän ihmisten jaksamiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tärkeänä koen työnohjaus prosesseissa ymmärryksen lisääntymisen ammatti-identiteetissä ja voimavarojen lisääntymisen. Työnohjaus on auttanut asiakkaitani löytämään voimavarojaan ja toimimaan tärkeäksi kokemiensa asioidensa hyväksi ammatissaan. Heidän ammatti-identiteettinsä on kasvanut työnohjausprosessin aikana ja tuonut vahvuutta työn ja päätösten tekemiseen.

Koulutustausta/kouluttaja: Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti / Dialogic Partners Oy, Sairaanhoitaja AMK / Turku AMK, Depressiohoitaja / Turku AMK, Depressiokoulun ryhmänohjaaja / Kesäyliopisto, Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työmenetelmät / Turku AMK, Luontoyhteysohjaaja koulutus / Muurlan opisto.
Liiketoimintaan liittyvät koulutukset: Yrittäjä tutkinto, yritystoiminnan kehittäminen / SSKKY, HR, Työyhteisön johtamisen kehittäminen ja työyhteisön kehittäminen /SSKKY
Työkokemus sairaanhoito- ja sosiaalialalta on kymmenen vuoden ajalta, kriisityöstä kriisikeskuksesta, Lasten psykiatrian poliklinikalta, Yleissairaalapsykiatriselta osastolta, mieliala-, psykoosi- ja vanhuspsykiatrian osastotyöstä, kotihoidosta ja sisätautiosastolta.
Ennen sairaanhoitajan työtä olen ollut elektroniikkateollisuudessa töissä 10 vuotta.

-Lyhyt esittely sote alan työnkuvista alla

Kriisityöntekijänä           

-asiakasvastaanottotyö yksilö-, pari ja perheet

-kriisityötä puhelimessa ja netissä.

-depressiokouluryhmät

-tukihenkilöiden ohjaaminen.

Erikoissairaanhoito, Lastenpsykiatrian poliklinikalla sairaanhoitajana

-moniammatillisissa työryhmissä toiminen.

-yksilö-, perhe- ja verkostotutkimukset ja hoito

-konsultaatiot

Yleissairaalapsykiatrisen osaston sairaanhoitajana

-äkillisen kriisin kohdanneen potilaan psyykkisen oireilun hoito

-vakavasti masentuneiden ja psyykkisistä toiminnallisista häiriöistä kärsivien potilaiden hoito.

VARAA 20-30 MIN ILMAINEN TILANNEKARTOITUS!
Yhteydenotto sähköpostilla maarit.vihiniemi(at)detok.fi tai soita puh. 044 3838 695