fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Dialogin varjo

Reflektointi

Oletko ollut tilanteessa, että olisit pohtinut omaa käytöstäsi tai jättämääsi dialogin varjoa? Reflektoin usein mielessäni tilanteita, joissa olen ollut mukana. Millaisen kuvan annoin esimerkiksi omilla kommenteilla? Annoinko riittävästi tietoa ja laajensinko näkemystä? Ohjasinko ihmisiä johonkin suuntaan kysymyksellä? Valitsiko asiakas oman suuntansa ja mihin suuntaan hän lähti? Oman toiminnan pohtiminen opettaa muuttamaan omaa toimintaa ja jättämään vähemmän dialogin varjoja.

Lue myös: Hiljainen hyväksyntä

Jälkikäteen pohtiessa erilaisia tilanteita, voi myös huomata asioita, joihin ei ollut ehkä valmistautunut. Dialogissa ihmisten kanssa ollessa moni asia vaikuttaa tilanteeseen, muuttuvia tekijoitä voi olla useita. Tilanteesta voi havannoida esimerkiksi tunne ilmapiiriä ja ihmisten erirytmisyyttä.

Toisinaan tulee vastaan tilanteita, joissa huomaa, että vastapuolella on aivan väärä käsitys esimerkiksi työnohjauksesta. Väärään olettamukseen on hyvä antaa uutta näkökulmaa, jotta olettamuksen näkökulma laajenee ja väärä olettamus voi muuttua.

Tilanteissa, joissa jaetaan väärää kuvaa jostain palvelusta, se voi olla hyvin vahingollista yhteiskunnan, ammattilaisten, yrittäjien ja ylipäätään ihmisten kannalta. Osa ihmisistä ottaa tiedon vastaan auktoriteetin omaavalta ammattilaiselta, eikä lähde sitä kyseenalaistamaan. Jos asia otetaan totuutena, sitä harva ihminen sen enempää pohtii.

Kyseenalaistaminen

Tartun keskustelussa aiheisiin, joita huomaan, että yritetään välttää, vaikka asialla on iso merkitys kokonaiskuvan eheytyksessä. Toisinaan nostan keskustelusta asioita, joista käsitys tuntuu olevan kovin suppea. Puhuja saattaa olla vain tietämätön ja katsoo asioita omasta näkökulmauksestaan parempaa tietoa vailla. Monesti dialogilla saa ymmärrystä laajennettua ja puhuja alkaa kiinnostumaan myös muiden näkökulmista.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Lue myös: Konfliktin kohtaaminen

Tiedottaminen ja koulutus

Henkilökohtaisesti välillä harmittaa, kun huomaa, miten paljon on työtä vielä tehtävänä työnohjauksesta tiedottamisen suhteen. Jos asioista ei puhuta tai niistä annetaan väärä kuva ihmisille, vaikka koulutustilanteessa, se helposti sulkee yhden varteenotettavan avunsaanti mahdollisuuden pois.

Voimavarakeskeinen työnohjaus ei tunnu olevan kovin tunnettua, vaikka sen avulla on mahdollista saada ihminen kukoistamaan omassa työssä ja elämässä. Ratkaisut voivat olla hyvin lähellä, jotta organisaation ja yrityksen henkilöstö voi paremmin.

Hyvin voivat ihmiset ovat parhaita mainoksia työpaikalle

Hyvinvoivat ihmiset ovat organisaation ja yrityksen parhaita mainoksia, kun tarvitaan uusia osaajia. Oletko miettinyt, millaisessa kunnossa on teidän organisaation tai yrityksen mainostajat? Ovatko he innostuneita ja energisiä vielä työpäivän jälkeen vai ilottomia ja loppuun ajettuja? Haluaisitko, että henkilöstönne hyvinvointi olisi sijalla yksi, jotta organisaatiolla tai yrityksellä olisi mahdollisuus kasvuun? Kysytäänkö teillä ihmisiltä “mitä sinulle kuuluu?” niin, että haluataan kuulla myös rehellinen vastaus?

Luen myös: Mitä sinulle kuuluu?

Lue myös: Eettisyys työelämässä

Voimavarakeskeinen työnohjaus

Voimavarakeskeinen työnohjaus auttaa löytämään asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ja joissa on tarve päästä kehittymään tai kasvamaan. Kuormitustekijät kannattaa ottaa selville ja lähteä purkamaan niitä jo ennen kriisiä. Kriisin käsittely on aina rankempaa, kuin tarttua asioihin ennalta ehkäisevästi. Pysähtyminen työnohjauksessa ja asioiden käsittely dialogisin menetelmin auttaa löytämään motivaation ja innostuksen työhön.

Lue myös: Perehdytys työhön

3.6.2021 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!