fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Eettinen omatunto

Eettinen omatunto kasvaa vahvaksi oikeudenmukaisessa ympäristössä, kuten kuvassa olevat Siperiankurjenmiekat

Välillä työssäni pohdin, miten eri ammateissa tulee esiin eettinen omatunto.  Eettinen toiminta kestää tarkastelun, toiminnoissa on huomioitu vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, olosuhteet ja kestävyys. Monille ammattiryhmille on määritelty eettiset ohjeet, onko myös sinun alasi ammattilaisille?

Eettisyys sitouttaa

Hyvinvoivat ihmiset löytyvät työyhteisöistä, joissa eettisyys on huomioitu ja eettinen omatunto on kunnossa. Työn arki on suunniteltu siten, että työntekijöille ei tule arvoristiriitoja oman toimintansa ja hänelle asetettujen tavoitteiden kanssa. Nämä ammattilaiset puhuvat työstään ja työyhteisöstään ylpeydellä ja ilolla. He myös sitoutuvat työhönsä, koska he tuntevat työn imua, sekä kokevat kuuluvuutta ympärillään olevaan yhteisöön.

Lue myös: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

Itsestä huolehtiminen on myös eettisyyttä

Oletko koskaan ajatellut, että itsestä huolehtiminen on myös eettisyyttä? Tätä ei ehkä tulla ajatelleeksi yleensä eettisyyden näkökulmasta. Tehdessäsi esimerkiksi asiakas-, palvelu- tai sote-alan töitä, sinun hyvinvointisi työntekijänä heijastuu asiakaspalvelun laatuun.

Ei ole vaikeaa todeta, jos hieman reflektoimme omaa toimintaa, että miksi jokin asia on jäänyt huomaamatta tai huomiotta, kun keskittymiskykymme on ollut hukassa, esimerkiksi kiireen tai mieltä vaivaavan asian vuoksi.

Eettinen toiminta on riskissä, jos olemme olleet pitkään stressaantuneita, eikä palautumista stressaavasta asiasta ole tapahtunut. Virheitä tapahtuu silloin tahtomatta ja tiedostamatta, kun keskittyminen ei onnistu ja työn tuloksellisuus, sekä laatu kärsivät. Tämä kaikki valitettavasti tulee näkyväksi asiakaspalautteissa, jos sitä ei itse tai ympärillä oleva yhteisö huomaa jo sitä ennen.

Lue myösHuollatko mieltäsi, kuten kehoasi?

Työn ja työyhteisön ammatillisuuden kehittäminen on eettisyyttä

Työn ja työyhteisön ammatillisuuden kehittäminen on eettisyyttä, koska kehittymällä voidaan tarjota asiakkaille ajantasaista ja heidän tarpeisiinsa vastaavaa palvelua. Ammatillinen kehittyminen sitouttaa myös asiakkaiden ja henkilöstön pysyvyyttä.

Suosittelemisen eettisyys

Suosittelemisen eettisyydessä ollaan välillä hyvin harmaalla alueella. Suositteleminen ei läheskään aina tarkoita, että palvelu tai toiminto on paras keino ratkaista ongelma tai saada apua johonkin asiaan. Suositteluissa on melko usein kyse suhteista, jossa suosittelija on jossain määrin saajaosapuolena, jos yhteistyösopimus syntyy.

Välillä huomaa, että osa ihmisistä voi suositella toiselle ihmiselle palvelua tai toimintoa, jonka suosittelija on todennut itselle tai muille huonoksi. Miksi siis suositella, jotain huonoksi todettua? Suosittelun tarkoitusperiä kannattaa, ehkä miettiä hieman tarkemmin, miksi joku toimii tällä tavalla?

Epäeettisyys työelämässä

Ikävää on myös huomata, miten korkeammassa asemassa olevat henkilöt välillä käyttävät tietoisesti valtaansa epäeettisesti. Näitä tilanteita voi olla, esimerkiksi, kun alainen haluaa mennä urallaan eteenpäin ja hänen menoa yritetään jarruttaa suhteiden avulla.

Tämä voi tapahtua, kun eteenpäin meneminen ei vastaa valtaa omaavan henkilön intressejä tai eteneminen koetaan jotenkin uhkana itselle. Suhteilla voidaan estää henkilön mahdollisuudet edetä urallaan, jos kyseessä ei ole erityisen periksiantamaton alainen.

Mitä tästä jarruttelusta sitten seuraa, todennäköisesti kyseinen työnantaja jää jatkossa pois varteenotettavista työnantaja tahoista. Lisäksi epäeettinen ja kyseenalainen toiminta lähtee puskaradion kautta levitykseen, jota yksikään työnantaja ei toivo kohdalleen osuvan. Jatkossa tämä aiheuttaa sen, että työnhakijoita ei muodostu jonoksi asti epäeettisesti toimivalle taholle.

Voi siis kysyä, no kannattaako toimia epäeettisesti? Vastaus on ei, jos halutaan tulevaisuuden olevan parempi ja työntekijät ovat toiminnan toteutumisen edellytys ja voimavara.

Lue myös: Eettisyys työelämässä

Eettisellä toiminnalla eteenpäin myös jatkossa

Eettisellä toiminnalla jatkan itse eteenpäin, vaikka se tuo välillä haasteita enemmän eteen ja monimutkaistaa jotain asioita. Eettinen toiminta auttaa jaksamaan, kun sisäistä ristiriita ei pääse syntymään. Ja edelleen suosittelen työnohjaajana voimavarakeskeisesti toimintoja tai keinoja, joista on ollut apua itselle tai muille ihmisille. Suositteleminen on hyväksi, kun sen tekee hyvällä tarkoitusperällä toisen ihmisen parhaaksi.

29.7.2021 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!