Tervetuloa DeToK:n asiakkaaksi

-ota askel kohti hyvinvoinnin kasvua!

Työnohjausta olen tehnyt yrittäjänä yksilöille ja ryhmille, työnohjattavat henkilöt ovat olleet eri alojen ammattilaisia. Työnohjaus on auttanut asiakkaitani löytämään voimavarojaan ja toimimaan tärkeäksi kokemiensa asioidensa hyväksi ammatissaan. Asiakkaan ammatti-identiteetti on kasvanut työnohjausprosessin aikana ja tuonut varmuutta työn ja päätösten tekemiseen.

Koulutus/kouluttaja: Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti /Dialogic Partner oy, Sairaanhoitaja AMK, Depressiohoitaja/Turku AMK, Depressiokoulun ryhmänohjaaja/Kesäyliopisto Turku, Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten työmenetelmät/Turku AMK, lisäksi monia lyhyitä koulutuksia.

Työkokemus yrittäjänä

-ryhmä- ja yksilötyönohjaus sopimukset voimassa useampaan kaupunkiin.

Kriisityöntekijänä           

-asiakasvastaanottotyö yksilö-, pari ja perheet

-kriisityötä puhelimessa ja netissä.

-depressiokouluryhmät

-tukihenkilöiden ohjaaminen.

Erikoissairaanhoito, Lastenpsykiatrian poliklinikalla sairaanhoitajana

-moniammatillisissa työryhmissä toiminen.

-yksilö-, perhe- ja verkostotutkimukset ja hoito

-konsultaatiot

Yleissairaalapsykiatrisen osaston sairaanhoitajana

-äkillisen kriisin kohdanneen potilaan psyykkisen oireilun hoito

-vakavasti masentuneiden ja psyykkisistä toiminnallisista häiriöistä kärsivien potilaiden hoito.

Työkokemusta myös kotihoidosta ja sisätautiosastolta, sekä elektroniikkateollisuudesta 10 vuotta.