fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Hiljainen hyväksyntä

Yhteiskunnasta nousee sosiaalisessa mediassa aina välillä esiin tilanteita, joissa yksilö on käyttänyt asemaansa väärin tai on käyttäytynyt sopimattomasti asemaansa nähden. Pitkään kestänyt hiljainen hyväksyntä on melko usein näissä tilanteissa taustalla, työyhteisössä on huomattu väärinkäytös tai epäasiallinen käyttäytyminen, mutta kukaan ei ole valmis puuttumaan näihin tilanteisiin, ennen kuin niistä nousee julkinen kohu.

Näihin asioihin voitaisiin vaikuttaa ennalta ehkäisevästi, erityisesti organisaation ulkopuolisella voimavarakeskeisellä työnohjauksella. Yksilö ei ehkä huomaa omassa käytöksessään mitään korjattavaa, kun siinä omassa työyhteisössä on tapana hiljainen hyväksyntä.

Lue myös: Eettisyys työelämässä

Puuttumisen riski

Puuttumisessa on olemassa riskinä se, että puuttuja saa pilkunviilaajan leiman tai pahemmassa tapauksessa joutuu väärin asemaansa käyttävän henkilön simputettavaksi, jos henkilö on ylempänä organisaation hierarkiassa.

Ilmapiiri ei parane arvostelemalla tai leimaamalla huonosti käyttäytyvää tai väärin asemaansa käyttävää henkilöä. Ilmapiiri paranee ainoastaan dialogin avulla, jossa on organisaation ulkopuolelta tuleva henkilö ohjaamassa keskustelua. Leimaantumisen vaara leijuu koko työyhteisön yllä enimmäkseen asioihin puuttumattomuuden vuoksi eli vahinkoa syntyy puuttumattomuudesta koko työyhteisölle.

Aiheuttaako sinusta hiljainen hyväksyntä enemmän vahinkoa, kuin puuttuminen väärinkäytöksiin?

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Puuttuva palanen voimavarakeskeinen työnohjaus

Puuttuva palanen tässä yhtälössä olisi voinut estää tapahtuneen tapahtumasta, jos olisi havahduttu toimimaan ennalta ehkäisevästi. Kun somepalo on syttynyt, sen sammuttaminen ei välttämättä onnistu kädenkäänteessä. Raunioiden siivoamiseen menee pidempi aika, kuin peruskorjaus liikkeiden tekemiseen ennen somepaloa. Kun maine menee, somehiillos kytee melko kauan.

On yleisesti tiedossa, että hyvä asia kerrotaan muutamalle ihmiselle, kun taas huono asia kymmenelle ja somessa sadoille tai tuhansille. Mihin teillä halutaan panostaa aikaa ja rahaa, halutaanko teillä ennalta ehkäistä somepalot?

Vääränlainen vuorovaikutus rikkoo ja hajottaa yhteisöä, tiimiä, joukkuetta. Onko oikein, että epäasialliseen käytökseen ei puututa ajoissa? Saako painetilanteessa sanotut sanat anteeksi? Auttaako siirto organisaation sisällä toisiin tehtäviin muuttamaan epäasiallisesti käyttäytyvää muuttamaan käytöstään? Mikä viesti hiljaisella hyväksynnällä annetaan johdettaville, ohjattaville tai valmennettaville? Annetaanko epäasiallisesti käyttäytyvälle tai asemaansa väärin käyttävälle viesti, että miten vain voi toimia, ilman seurauksia?

Lue myös: Eettinen omatunto

Voimavarakeskeinen työnohjaus peilinä

Voimavarakeskeinen työnohjaus tukee sinun toimijuutta johtamisessa ja valmennuksessa, jotta vältytään suurimmilta vahingoilta. Työnohjauksessa käydessä johtajan ja valmentajan hermot kestävät paremmin painetta, kuin asioista on keskusteltu ja niitä reflektoitu työnohjauksessa. Omaan jaksamiseen tulee joustoa, joka näkyy johdettaville ja valmennettaville hyvinä johtamis- ja valmennustaitoina. Pysähtyminen työnohjauksessa ja oman toiminnan reflektointi dialogisin menetelmin auttaa löytämään vahvuuksia omaan toimintaan, uusia keinoja johtamiseen ja valmentamiseen.

Onko sinulla hermo pinnassa, haluaisitko saada kasvatettua paineensietokykyä?

Lue myös: Työkuormitus ja palautuminen

29.6.2021 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!