fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

ihmisarvoinen vuorovaikutus kuuluu kaikille

Ihmisarvoinen vuorovaikutus kuuluu kaikille iästä ja asemasta huolimatta. Mistä ihmisarvoinen vuorovaikutus syntyy? Mielestäni se syntyy rakentavasta keskustelusta, jossa keskustelijoille jää kokemus kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta. Mahdollisuus kohdatuksi ja kuulluksi tulemiseen vaikuttaa moni asia, esimerkiksi onko varattu kohtaamiselle riittävästi aikaa, millainen on henkilöiden mielentila ja onko sovituissa tapaamisessa tarkoitus käsitellä positiivisia vai negatiivisia asioita.

Lähtökohdat kohtaamiselle ovat erilaiset, jokaiselle ihmiselle tulee vastaan tilanteita, joissa kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen ei ole onnistunut odotetulla tavalla. Olisi hyvä miettiä tämän kokemuksen jälkeen, mitkä kaikki asiat vaikuttivat tilanteeseen, jotta se ei henkilöidy.

Taitavalla vuorovaikutuksella eteenpäin

Olen ollut mukana tilanteissa, joissa näkee ja kuulee erittäin taitavaa vuorovaikutusta. Nämä taitavat vuorovaikutuksen osaajat saavat tulosta aikaan, motivoimalla asiakkaita ratkaisemaan energiaa vieviä ongelmia ja kyseenalaistamalla toimimattomia käytäntöjä. Motivoivalla keskustelulla saa ihmisen kulkemaan omaa polkuaan eteenpäin ja ottamaan vastuuta omasta toiminnasta.

Lue myös: Johda tunteen avulla, se toimiin liimana

Konfliktien ratkaisu

Vuorovaikutus neutraalilla maaperällä voi olla konfliktien ratkaisun avain, kun vuorovaikutuksessa olevat henkilöt kokevat olevansa tasa-arvoisessa asemassa, on helpompi esittää oman näkemyksensä asioista ilman pelkoa seurauksista. Täysin ulkopuolinen työnohjaaja koetaan puolueettomana ja luotettavana, hänelle uskalletaan useissa tilanteissa avautua paremmin, kuin organisaation sisäiselle työnohjaajalle.

Ulkopuolelta tuleva työnohjaaja osaa ehkä ihmetellä asioita enemmän, joka herättää oivalluksia organisaation sisällä. Kauempaa näkee toisinaan paremmin asioita ja ilmiöitä, kuin läheltä, jos on itse konfliktin keskiössä.

Vuorovaikutuksen pohjanoteeraus

Toisinaan kuulee myös huonosta vuorovaikutuksesta, joka jarruttaa motivaatiota ja suuntautumista eteenpäin. Esimerkiksi, kun opiskelija tulee työyhteisöön, hänelle on voitu sanoa, ”minut on pakotettu sinun ohjaajaksi, en ole tähän halunnut.” tai ”olet täällä vain ovia avaamassa.” Tässä tapahtuu suoranainen dialogin romahdus ja kyseisen ammattiin opiskelevan motivaation lasku. Mieti hetki, haluaisitko työllistyä valmistuttuasi paikkaan, jossa opiskelijan arvostus on suorastaan pohjanoteeraus?

Lue myös: Yhteisön jäseneksi päästään

Tuloksellinen vuorovaikutus

Ihmisarvoinen vuorovaikutus tulee sydämen sivistyksestä, vähemmän koulutustaustasta. Koulutus tuo ymmärrystä ja tietoa asioista, mutta se ei takaa, että ihminen osaa käyttäytyä tai asettua toisen ihmisen osaan. Tärkeilevä ja itseään muiden yläpuolelle nostava ihminen voidaan kokea vaikeasti lähestyttävänä ja itsekeskeisenä, kun taas samalle tasolle tai alemmas itsensä asettava koetaan helposti lähestyttävänä ja miellyttävänä persoonana.

Lue myös: Saatko ihmiset kukoistamaan vai lakastumaan?

Millainen on sinun tapasi asettua vuorovaikutukseen?

17.12.2019 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti

Kiitos, kun jaat kavereillesi!