fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Johda tunteen avulla

Johda tunteen avulla se toimiin liimana, kun tunteet ovat myönteisiä. Mitä enemmän ihminen kokee iloa, hyväksyntää ja huolenpitoa yhteisössä, sitä vahvemmin hän haluaa kuulua siihen työyhteisöön tai muuhun vastaavaan yhteisöön ja kiinnittyä sinne.

Johda tunteen avulla, niin pääset parempiin tuloksiin. Yksilön tarpeiden huomiointi voi olla täysin ilmaista, josta ei aiheudu muuta, kuin päätös siitä, miten toimitaan. Huomiointi on toiminnan tasolla oleva asia, jota kyseinen johdettava henkilö arvostaa ja osoittaa työpanoksellaan takaisin arvostuksensa työnantajalle tai kyseiselle yhteisölle.

Kielteiset tunteet

Mikäli yksilö tai ryhmä kokee, ettei saa tukea ja ymmärrystä epäonnistuessaan tehtävässään, hänen tai ryhmän usko työyhteisöön kuuluvana osana saattaa horjua. Viha, pelko ja alakuloisuus ovat voimakkaita tunteita, ne tekevät hiljaa työtä mielessä ja rapauttavat hallitsemattomina asioita. Nämä kielteiset tunteet eriyttävät yksilöä työyhteisöstä, jonne on aiemmin voinut kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kielteiset tunteet kuuluvat elämään, niitä voidaan muuttaa, mutta siihen tarvitaan tila, jossa asiat voidaan tiedostaa. Mikäli asioiden käsittelyyn ei varata aikaa, on niihin vaikea puuttua.

Pidä yhteenkuuluvuudesta huolta

Yhteenkuuluvuuden tunteita tulisi vaalia työyhteisössä. Esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on jäänyt vaille hänen työnsä tekemiseen liittyvää tietoa, asia tulisi selittää hänelle tietämättömyyden tullessa esiin. Tuhahtelu ja asian ohittaminen ei ratkaise tilannetta. Mikäli työyhteisön liima päästetään heikkenemään syystä tai toisesta, se todennäköisesti näkyy henkilöstön vaihtumisena. Henkilöstön vaihtuminen aiheuttaa työnantajalle tulon menetystä ja henkilöstölle toistuvaa lisästressi. Se mitä ruokitaan, useimmiten vahvistuu.

Lue myös: Arvostava puhe ja välittämisen kulttuuri

Ryhmätyönohjaukset lisäävät liiman vahvuutta

Olen toiminut kohta kolme vuotta yrittäjänä tehden päätyönä työnohjausta, ryhmätyönohjaus liittää tunnetasolla ihmisiä yhteen ja vahvistaa yhdessä tekemistä ja selviytymistä. Ihmiset oppivat tuntemaan toisensa paremmin, kun he saavat luvalla pysähtyä ja kohdata toisensa ihmisinä. Positiivisena seurauksena on myös, että he pystyvät hyödyntämään paremmin työtehtävissään toistensa osaamista. Arvostus työkavereita kohtaan nousee, kun saa huomata, miten kyvykkäitä ihmisiä on ympärillä. Mielenkiinto työtä kohtaan pysyy hyvällä tasolla, kun oppii toisilta uutta ja voi jakaa omaa osaamistaan. Hiljainen tieto siirtyy ryhmätyönohjauksissa kokeneilta kokemattomille ja juuri koulutettujen uusi tieto kokeneille työntekijöille.

Lue myös: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

Hyvä olisi pysähtyä pohtimaan, millaista tulevaisuutta haluamme luoda ympärillemme?

4.2.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti

Kiitos, kun jaat kavereillesi!