fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

 

Kääntyykö kutsumus itseään vastaan? 

 

Kutsumus on ehtinyt pohdituttaa paljon minua työnohjaajana, joten tässä hieman ajatuksia asiasta. Toimin voimavarakeskeisenä työnohjaajana seitsemättä vuotta DeToK:illa.

 

 

Kääntyykö kutsumus itseään vastaan, kun sitä hyväksikäytetään asioiden perusteluun epäoikeudenmukaisesti. Saako ja kannattaako sanaa kutsumus käyttää vääriin tarkoituksiin? Kärsiikö kutsumus inflaation, jos kutsumusta työhönsä kokevalla ei ole omat rajat selkeästi tiedostettuna? Yleisesti kutsumus liitetään vahvasti tiettyihin ammatteihin, joissa pidetään huolta tai hoidetaan ihmisiä.

Kääntyykö kutsumus itseään vastaan, kun sillä perustellaan alhaista palkkatasoa esimerkiksi sotealoille. Samalla voi miettiä, miten käy hyvän hoidon ja huolenpidon, jos kutsumuksella perustellaan asioita, jotka heikentävät itse ammattihenkilön hyvinvointia ja jaksamista.

Ammattihenkilön työkyvystä tulee pitää huolta

Tilanteet, joissa ammattihenkilö auttaa potilasta tai asiakasta, muuttuvat pitkinä prosesseina ajoittain kuormittaviksi. Avuntarpeen jatkuessa ja jatkuessa auttava ammattihenkilö, joutuu tilanteeseen, jossa hän toimii kannattelijana asiakkaalle.

Ammattihenkilön työssä jaksamisesta on huolehdittava riittävästi työnohjauksen avulla, jotta häntä ei kohtaa uupuminen tai kyynistyminen. Kun sotealan ammattilainen auttaa muita ihmisiä, hänellä pitäisi olla kunnossa myös oma jaksamisen tuki.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Missä kulkee auttamisen raja?

Koska auttaminen kuuluu sotealan ammattihenkilön toimenkuvaan, hänellä on velvollisuus auttaa asiakasta ja potilasta, mutta missä määrin? Pitääkö hoito- ja auttamistyötä tehdä toistuvasti oman hyvinvoinnin kustannuksella? Ei pidä, yksikään työnantajataho ei halua rikkoa työntekijänsä työkykyä.

Työntekijällä on myös velvollisuus kertoa työnantajalleen, jos työnkuva käy liian raskaaksi ja pyytää tukea. Työnantaja voi ohjata työntekijää käyttämään aluksi työterveyshuollon palveluja, mutta pidemmän päälle työnohjaus toimii varmempana pidempikestoisena tukena ammattihenkilölle.

Hyvä on muistaa, että potilaalla tai asiakkaalla on myös vastuu omasta hyvinvoinnistaan, mikäli hänen itsemääräämisoikeutensa ei ole kaventunut sairaudesta tai muusta syystä johtuen. Lähde Finlex.fi: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. (5.12.2023)

Lue myös: Vastuullisuus voimavarakeskeisessä työnohjauksessa

Onko hyvinvointia luotu kutsumuksen kustannuksella?

Hyvinvointia yhteiskunnassamme on pidetty itsestään selvyytenä jossain määrin. Yhtenä rakennuspalikkana on käytetty kutsumusta ammattiin. Toisilla kutsumusta ammattiin varmasti on ja se voi olla kannatteleva elementti ammatissa, jos henkilö tuntee hyvin itsensä ja osaa asettaa kuormittaville asioille rajat, jotka tukevat omaa hyvinvointia.

Toisilla kutsumusta ammattiin ei ole välttämättä, mutta on kiinnostusta ja innostusta ammattiin liittyviin asiasisältöjä kohtaan. Kumpi sitten on parempi tilanne, kutsumuksesta toimiva henkilö vai kiinnostuksen ja innostuksen pohjalta toimiva henkilö, vaikea sanoa. 

Lue myös: Luottamus

Milloin kutsumus toimii itseä vastaan? 

Mikäli työtä on liikaa, toimiiko kutsumus itseään vastaan? Ajaako, kutsumusta kokeva henkilö itsensä uupumukseen, juuri tämän kutsumuksen vuoksi? Mikäli työtä tehdään oman hyvinvoinnin kustannuksella, siirtyykö omat ja perheesi tarpeet toistuvasti sijalle kaksi?

Asiantuntijan työssä kutsumus saattaa olla myös uupumuksen riskitekijä, mikäli työssä koetaan työn etenemisen olevan kokonaan oman asiantuntemuksen varassa. Töihin tullaan herkästi sairaana, jotta työt eivät kasaantuisi itselle ja asiat etenevät annetuissa aikarajoissa.

Kutsumuksen ylläpito työhyvinvointia kunnioittaen voimavarakeskeisellä työnohjauksella

Voimavarakeskeiseen työnohjaukseen hakeutuneet työyhteisöt ja ohjattavat kehittyvät oman asiantuntijuutensa käytössä ja omien voimavarojensa tiedostajina. Työnohjaajana huomaan esimerkiksi, miten työnohjattavat oivaltavat oman sietokykynsä rajoja kuormitustilanteissa ja ovat valmiimpia seuraaviin koitoksiin, kun asioita on käsitelty ja ammatti-identiteetti on vahvistunut.

Tutustu työnohjauspalveluun: Työnohjauspalvelut

12.12.2023 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!