fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

 

Konfliktin kohtaaminen

Konfliktin kohtaaminen selkeyttää tulevaisuutta

Konflikteilta ei voi välttyä, jos on ihmisten kanssa tekemisissä. Moni meistä ihmisistä voi joutua myös välillisesti mukaan konfliktiin. Konfliktin kohtaaminen vaatii taitoa tunnistaa omat toimintatavat ja tiedostaa myös vaihtoehtoiset toimintatavat, jotta ymmärtää, milloin asiaan pitää puuttua tai milloin asia on niin vähäpätöinen, ettei sitä kannata nostaa esiin.

Avoimuus tarvitsee kaverikseen luottamuksen 

Erilaisissa organisaatioissa, yhteisöissä ja perheissä on perusoletuksena, että meillä toimitaan avoimesti. Jos hieman lähdetään tätä avoimuutta aukaisemaan, että mitä on aito avoimuus, niin voimme elää monissa todellisuuksissa asian suhteen.
Se, että ihminen odottaa muiden olevan avoimia, ei vielä ole avointa keskustelukulttuuria. Avoimuus pitää toteutua vähintään kahteen suuntaan, jotta voidaan puhua edes jonkin asteisesta dialogin avoimuudesta.
Mikäli ihminen kokee yhteisössä, että häntä yritetään johdatella tai ajaa johonkin tiettyyn suuntaa muiden tahdon mukaan, mutta johdateltavalle ei haluta perustella ja kertoa, miksi hänen pitää toteuttaa muiden toiveita, tämä ei ole avoimuutta. Vasta, kun asioista suostutaan puhumaan niiden oikeilla nimillä ja ihmiselle kerrotaan, miksi halutaan hänen menevän tiettyyn suuntaa, voidaan puhua avoimuudesta.
Salailu ja toisten selkien takana keskustelu ja toimiminen aiheuttaa pahaa mieltä ja suojautumista jatkossa. Yhteistyön tilan saavuttaminen vaatii aina avoimuuden kaveriksi luottamuksen. Mikäli luottamus jää saavuttamatta, yhteistyö tulee kärsimään jatkossa. Avoimuuteen liittyy aina dialogi, jonka pohjalta on tultu yhdessä johonkin johtopäätökseen.

Konfliktin voi välttää

Vaikeiden asioiden esille ottamisella ja niistä keskustelemalla voidaan välttää konflikteja ja jännitteiden kasaantumista yhteisöön. Konflikteja voi välttää myös selkeillä säännöillä toimintatavoista, jotka ovat kaikkien tiedossa, sekä jakamalla ne vielä kirjallisena jokaiselle yhteisöön tulevalle uudelle henkilölle.

Omassa elämässä olen huomannut, että konfliktit voi välttää tehokkaasti kertomalla tapahtuneesta unohduksesta tai virheestä, jo ennen kuin muut ihmiset sen huomaavat. Rehellisyys on ollut omalla kohdalla aina toimiva tapa, kun olen huomannut, että jotain on menneen huonosti.

Anteeksi pyytämisen voimaa ei voi väheksyä. Kun aidosti on pyytää anteeksi, yhteistyösuhde ei pääty tapahtuneen virheen vuoksi. Rehellisyys vahvistaa yhteistyösuhdetta, kun ihminen seisoo sanojensa ja tekojensa takana.

Lue myös: Anteeksianto ja anteeksi pyytäminen

Jos virhettään ei myönnä

Virheen myöntäminen pitäisi olla meille kaikille ihan perustaito. Mutta onko näin? Jos ajatellaan vaikka hoitovirheitä, niitä tapahtuu, koska ihmiset hoitavat ihmisiä ja työssä on myös tunteet mukana. Henkilön tarkkaivaisuus voi vaihdella monesta syystä ja virheiden mahdollisuus kasvaa tarkkaavaisuuden laskiessa. Kone tekee toki vähemmän virheitä, jos se on ohjelmoitu oikein.

Ihmissuhteissa ja työelämässä tapahtuu jatkuvasti virhearviointeja, kun jotain jää tekemättä, tiedostamatta tai asia tehdään vajailla tiedoilla. Mikäli tapahtunutta virhettä ei myönnetä tapahtuneesta virheestä kärsivät osapuolet alkavat keräämään lisää tietoa, jolla voi perustella tapahtunutta toimintaa ja prosessi tulee jatkumaan, pahimmassa tapauksessa jopa oikeudessa. Tässä tilanteessa virhe on päässyt eräänlaiseen paisuntasäiliöön, josta seurauksena on kriisiytynyt tilanne ihmisten välillä.

Asiat voidaan kuitenkin korjata, kun tiedostetaan tapahtunut ja korjaaminen aloitetaan virheen tiedostamisen ja myöntämisen kautta. Konfliktit kannattaisi käsitellä ennen kuin tilanne johtaa kriisiin ja ihmisten välinen keskusteluyhteys katkeaa.

Kriisiytyneessä tilanteessa ulkopuolinen puolueeton ja neutraali ohjaaja on hyvä ottaa mukaan keskusteluyhteyden parantamiseksi . Tilannetta harvemmin saadaan aukaistua enää omin voimin, jos keskusteluyhteys toimii kuin rikkinäinen puhelin.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Konfliktit muuttavat asioita ja toimintatapoja

Konfliktit eivät ole pelkästään pahasta, ne muuttavat asioita ja toimintatapoja. Konfliktin aloitukseen tarvitaan vain yksi ihminen, joka tiedostaa ja kyseenalaistaa asian tai toimintatavan. Mikäli kyseenalaistamista ei koeta kehittämisen mahdollisuutena, vaan arvosteluna on konfliktin alku valmis. Vaihtoehtona on konfliktin kohtaaminen tai sen piilottaminen, joka aiheuttaa yleensä pahempaa jälkeä, kuin sen kohtaaminen.

Miksi kyseenalaistaminen on sopimatonta? Jos kyseisessä organisaatiossa, perheessä tai yhteisössä on vahva hierarkiaan perustuva arvojärjestys, kyseenalaistaminen voidaan kokea loukkaavana. Toisinaan voi olla, että arvojärjestyksen mukaan ylempänä oleva ei kykene ottamaan vastaan kritiikkiä, ei voi myöntämään, että nyt homma ei mennyt kaikkien sovittujen sääntöjen mukaan.

Lue myös: Vallan väärinkäyttö

Milloin konfliktin purkaminen on vaikeaa

Konfliktin purkaminen vaikeutuu, kun ihmiset ovat poteroituneet omaan nurkkaukseen, eivätkä halua nähdä, eikä kuulla muiden näkökulmia. Tämä poteroituminen on puolustusasemissa olemista, joka kaventaa näkökenttää ja vaikeuttaa vastaanottamista ja kuuntelua. Melko usein saa huomata, että poteroitunut aloittaa puheenvuoronsa  puolustuspuheella, joka johtaa vastapuolen puolustuspuheenvuoroon.

Näissä tilanteissa pitäisi olla purkajana ulkopuolinen taho, joka toimiin neutraalina keskustelun ohjaajana, eikä asetu kenenkään puolelle, vaan tuo tilanteeseen vaihtoehtoisia toimintatapoja ja näkökulmia, sekä saa ihmiset ymmärtämään toinen toisiaan. Konfliktin kohtaaminen ja sen käsittely sensitiivisesti saa työyhteisön pysymään yhtenäisenä ja ehkäisee kuppikuntaistumista.

Lue myös: Me ja he ajattelu lisää kuppikuntaisuutta

Konflikteja ehkäisee

-avoin dialogi

-rohkeus käsitellä vaikeat asiat ajoissa ja ajan kanssa

-valmius kuunnella aidosti

-suvaitsevaisuus

-rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen perustuva johtaminen

Voimavarakeskeinen työnohjaus vähentää konflikteja

Voimavarakeskeinen työnohjaus toimiin konfliktien ennalta ehkäisyssä erinomaisesti. Ihmisten välinen dialogi säilyy avoimena, kun ryhmätyönohjauksessa voidaan käsitellä asioita oikea-aikaisesti. Tämä ennalta ehkäisee asioiden kriisiytymistä.

Työssä muutokset ovat hyvin usein syynä tilanteiden kriisiytymiselle. Mikäli ryhmä saa käsitellä tulevaa muutosta keskustellen voimavarakeskeisen työnohjaajan kanssa, tulevat muutokset aiheuttavat vähemmän uhkakuvia ihmisten mielessä. Pysähtyminen työnohjauksessa auttaa löytämään toiveikkuutta ja uusia näkökulmia käsiteltäviin asioihin.

Lue myös: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

Jos haluat ylläpitää työyhteisössäsi avointa dialogia, niin ryhmätyönohjaus on siihen erinomainen keino. Palveluja löytyy DeToK:in verkkokaupasta ja sivulta Työnohjauspalvelut  ja  Verkkokauppa

5.12.2022 / 11.11.2021 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!