fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Konfliktin kohtaaminen

Konflikteiltä ei voi välttyä, jos on ihmisten kanssa tekemisissä. Moni meistä ihmisistä voi joutua myös välillisesti mukaan konfliktiin. Konfliktin kohtaaminen vaatii taitoa tunnistaa omat toimintatavat ja tiedostaa myös vaihtoehtoiset toimintatavat, jotta ymmärtää, milloin asiaan pitää puuttua tai milloin asia on niin vähäpätöinen, ettei sitä kannata nostaa esiin.

Konfliktin voi välttää

Omassa elämässä olen huomannut, että konfliktit voi välttää tehokkaasti kertomalla tapahtuneesta unohduksesta tai virheestä, jo ennen kuin muut ihmiset sen huomaavat. Rehellisyys on ollut omalla kohdalla aina toimiva tapa, kun olen huomannut, että jotain on menneen huonosti. Anteeksi pyytämisen voimaa ei väheksyä. Kun aidosti on pyytää anteeksi, yhteistyösuhde ei päätty tapahtuneen virheen vuoksi. Rehellisyys vahvistaa yhteistyösuhdetta, kun ihminen seisoo sanojensa ja tekojensa takana.

Jos virhettään ei myönnä

Virheen myöntäminen pitäisi olla meille kaikille ihan perustaito. Mutta onko näin? Jos ajatellaan vaikka hoitovirheitä, niitä tapahtuu, koska ihmiset hoitavat ihmisiä ja työssä on myös tunteet mukana. Henkilön tarkkaivaisuus voi vaihdella monesta syystä ja virheiden mahdollisuus kasvaa tarkkaavaisuuden laskiessa. Kone tekee toki vähemmän virheitä, jos se on ohjelmoitu oikein.

Ihmissuhteissa ja työelämässä tapahtuu jatkuvasti virhearviointeja, kun jotain jää tekemättä, tiedostamatta tai asia tehdään vajailla tiedoilla. Mikäli tapahtunutta virhettä ei myönnetä tapahtuneesta virheestä kärsivät osapuolet alkavat keräämään lisää tietoa, jolla voi perustella tapahtunutta toimintaa ja prosessi tulee jatkumaan, pahimmassa tapauksessa jopa oikeudessa. Tässä tilanteessa virhe on päässyt eräänlaiseen paisuntasäiliöön, josta seurauksena on kriisiytynyt tilanne ihmisten välillä.

Asiat voidaan kuitenkin korjata, kun tiedostetaan tapahtunut ja korjaaminen aloitetaan virheen tiedostamisen ja myöntämisen kautta. Konfliktit kannattaisi käsitellä ennen kuin tilanne johtaa kriisiin ja ihmisten välinen keskusteluyhteys katkeaa. Kriisiytyneessä tilanteessa ulkopuolinen puolueeton ja neutraali ohjaaja on hyvä ottaa mukaan keskusteluyhteyden parantamiseksi . Tilannetta harvemmin saadaan aukaistua enää omin voimin, jos keskusteluyhteys toimii kuin rikkinäinen puhelin.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Konfliktit muuttavat asioita ja toimintatapoja

Konfliktit eivät ole pelkästään pahasta, ne muuttavat asioita ja toimintatapoja. Konfliktin aloitukseen tarvitaan vain yksi ihminen, joka tiedostaa ja kyseenalaistaa asian tai toimintatavan. Mikäli kyseenalaistamista ei koeta kehittämisen mahdollisuutena, vaan arvosteluna on konfliktin alku valmis. Vaihtoehtona on konfliktin kohtaaminen tai sen piilottaminen, joka aiheuttaa yleensä pahempaa jälkeä, kuin sen kohtaaminen.

Miksi kyseenalaistaminen on sopimatonta? Jos kyseisessä organisaatiossa, perheessä tai yhteisössä on vahva hierarkiaan perustuva arvojärjestys, kyseenalaistaminen voidaan kokea loukkaavana. Toisinaan voi olla, että arvojärjestyksen mukaan ylempänä oleva ei kykene ottamaan vastaan kritiikkiä, ei voi myöntämään, että nyt homma ei mennyt kaikkien sääntöjen mukaan.

Milloin konfliktin purkaminen on vaikeaa

Konfliktin purkaminen vaikeutuu, kun ihmiset poteroituvat omaan nurkkaukseen, eivätkä halua nähdä, eikä kuulla muiden näkökulmia. Tämä poteroituminen on puolustusasemissa olemista, joka kaventaa näkökenttää ja vaikeuttaa vastaanottamista ja kuuntelua. Melko usein huomaa, että poteroitunut aloittaa puheenvuoronsa  puolustuspuheella, joka johtaa vastapuolen puolustuspuheenvuoroon. Näissä tilanteissa pitäisi olla purkajana ulkopuolinen taho, joka toimiin neutraalina keskustelun ohjaajana, eikä asetu kenenkään puolelle, vaan tuo tilanteeseen vaihtoehtoisia toimintatapoja ja näkökulmia, sekä saa ihmiset ymmärtämään toinen toisiaan.

Konflikteja ehkäisee

-avoin dialogi

-rohkeus käsitellä vaikeat asiat ajoissa ja ajan kanssa

-valmius kuunnella aidosti

-suvaitsevaisuus

-rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen perustuva johtaminen

Voimavarakeskeinen työnohjaus vähentää konflikteja

Voimavarakeskeinen työnohjaus toimiin konfliktien ennalta ehkäisyssä erinomaisesti. Ihmisten välinen dialogi säilyy avoimena, kun ryhmätyönohjauksessa voidaan käsitellä asioita oikea-aikaisesti. Tämä ennalta ehkäisee asioiden kriisiytymistä.

Työssä muutokset ovat hyvin usein syynä tilanteiden kriisiytymiselle. Mikäli ryhmä saa käsitellä tulevaa muutosta keskustellen voimavarakeskeisen työnohjaajan kanssa, tulevat muutokset aiheuttavat vähemmän uhkakuvia ihmisten mielessä. Pysähtyminen työnohjauksessa auttaa löytämään toiveikkuutta ja uusia näkökulmia käsiteltäviin asioihin.

Lue myös: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

11.11.2021 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!