fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Kyynisyyden lähteillä teksti sai alkunsa, kun pohdin ihmisten uupumista työelämässä. Kyynisyyden lähteillä on yhteys tilanteisiin, joissa perusturvallisuus on horjunut. Tilanteisiin voi liittyä pelkoa ja uhan tunnetta.

Miten kyynisyys saa alkunsa? Jonkin asteinen kyynisyys voi tulla esiin myös tiettyjen asioiden suhteen tai kokemuksien kautta. Ehkä on nähnyt, miten asiat on toinen toisensa jälkeen päättyneet tietyllä tavalla ja usko paremmasta tavasta asioiden päättymiseen on vain vähentynyt vähentymistään.

Käsittelemätön suru

Käsittelemätön suru voi myös olla yksi kyynisyydelle altistava asia. Yhteiskunnassa saa huomata, että ihmissuhde- ja auttamisammatissa oleva ihminen ei pääse käsittelemään rauhassa omaa suruaan läheisen kuoltua. Ammattihenkilö nähdään tukipilarina, jolle läheiset haluavat avautua ja tukeutua kriisin hetkellä. Läheiset eivät ymmärrä tässä tilassa, että kyseinen ammattihenkilö on myös sureva omainen, joka tarvitsee tilaa suremiselleen.

Kun kaikki läheiset ovat henkisesti rikki ja palasina, tämä ammattihenkilö ottaa ammattiroolinsa käyttöön ja siirtää oman surunsa tulevaisuuteen. Tämä on valitettavasti iso virhe ammattihenkilön omalle kohdalle, koska silloin ammattihenkilön suru jää surematta ja se altistaa kyynisyydelle ja katkeruudelle tulevaisuudessa.

Lue myös: Kasvaa vai katkeroitua?

Mitä surevan ammattihenkilön pitäisi tehdä?

Surevan ammattihenkilön pitäisi asettaa ammattirooli itsestään syrjään surun ajaksi ja kertoa, että tarvitsee itse nyt myös tukea joltain muulta ammattihenkilöltä. Pitäisi myös ohjata omaiset ottamaan yhteyttä toisaalle, ettei riskeeraa omaa työkykyään. Tämä tehtävä ei ole helppo, mutta erittäin tarpeellinen. Olisi hyvä muistaa tässä kohtaa tuttu neuvo” laita happimaski ensin itselle, sen jälkeen voit auttaa muita.”

Epäoikeudenmukaisuus

Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset pitkäkestoisina johtavat kyynisyyteen ja katkeruuteen. Epäoikeudenmukaisuus johtaa usein myrkylliseen tunneilmastoon, josta seuraa kyynisyyttä, kun toiveikkuus häviää. Katkeroituminen on seuraus, jota kukaan ei toivo saavansa osakseen.

Elämän nurjapuoli

Voi myös miettiä, onko henkilö joutunut näkemään, kokemaan ja kuulemaan liiaksi elämän nurjaa puolta. Tietyissä ammateissa elämän nurjapuoli tulee enemmän iholle ja on vahvemmin läsnä, nämä ammatit liittyvät ihmissuhde-, auttamis- ja palveluammatteihin. Jos ammatin tuoma nurjapuoli pääsee ihon alle, kannattaa asiasta keskustella esihenkilön kanssa, koska kenestäkään ei haluta tehdä työkyvytöntä.

Lue myös: Työkuormitus ja palautuminen

Kyynisyys katkeroittaa

Mikäli ympärillä on paljon kyynisyyttä ja katkeruutta, silloin on suuri riski, että se tarttuu myös omaan ajatteluun. Vaikka asian tiedostaa, se ei valitettavasti estä tarttumista. Melkein voisi väittää, että terveempänä pysyy henkisesti ja fyysisesti, jos onnistut välttämään paikat, joissa kyynisyys ja katkeruus on päivittäin läsnä.

Nämä kaksi tunnetilaa on niin vaurioittavia tunnetiloja, että hälytyskellojen pitäisi soida omassa päässä, kun niitä on liikaa ympärillä. Jotta oman mielenterveyden pystyy säilyttämään, kannattaa siirtyä niin kauas kyynisyydestä ja katkeruudesta, kuin se on mahdollista.

Lue myös: Itseluottamus ja viisi sen vihollista

Herkkä ihminen

Jos on ihmisenä hyvin herkkä tunnistamaan tunnetiloja, kannattaisi kysyä itseltä, kuinka paljon kestän kielteistä tunnekuormaa työssä? Entä siinä tilanteessa, kun henkilökohtaisessa elämässä tulee vastoinkäymisiä, jaksanko olla tukena muille, kun kuormitus tuplaantuu? Jos itseä kuormittaa kovasti toisten ihmisten tunnetilat, olisi hyvä miettiä, missä ammatissa pystyn välttämään jatkuvan altistumisen ihmisten tunteiden purkauksille.

Apua on saatavilla

Apua on saatavilla, mutta otetaanko sitä vastaan ja osataanko sitä hakea oikeasta paikasta? Omien rajojen tunnistaminen ja asettaminen on taitolaji, joka useimmiten kehittyy vasta kokemusten myötä. Omia rajojaan voi ennakkoon vahvistaa myös voimavarakeskeisessä työnohjauksessa, joka vahvistaa itsetuntemusta ja auttaa tiedostamaan omaa kehittymisen suuntaa.

Lue myös: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

Tärkeää on tiedostaa, että tarvittaessa myös muut ammatti-ihmiset osaavat auttaa. Opettele pyytämään apua muilta. Huolehdi omasta jaksamisesta ja sitten muista ihmisistä.

29.12.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!