fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Luottamus

Luottamus kasvattaa dialogia ja vuorovaikutusta ympärillämme.

Luottamus rakentuu välittämisen kautta, kun sinusta välitetään, se heijastuu sinusta muihin takaisin luottamuksena. Välittäminen osoitetaan toisten huomiointina ja auttamisena, joka osaltaan rakentaa luottamusta. Huomiointi on vuorovaikutusta, sanatonta viestintää tai sanallista kaksisuuntaista dialogia.

Parhaimmillaan dialogi on yhdessä ajattelemista, näkemysten jakamista, pohtimista. Tähän kaikkeen tarvitaan läsnäoloa, kuuntelutaitoa ja osallistumista. Jos tähän kaikkeen kykenee, tulee samalla auttaneeksi muita ja rakentaneeksi luottamusta ympärilleen.

Lue myös: Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen

Mihin kaikkeen luottamus vaikuttaa?

Luottamus vaikuttaa ihan kaikkeen. Se on kivijalka, jota ilman on vaikea rakentaa mitään pysyvää. Työelämässä luottamus motivoi ihmisiä tekemään parhaansa, sekä toimimaan vastuullisesti. Luottamus vaikuttaa sitoutumiseen, niin työssä, kuin muussa elämässä. Luottamus auttaa ihmisiä pysymään henkisesti terveinä, kun ympärillä ei lietso jatkuva epävarmuus. Kun ihmisiin luotetaan, se näkyy esimerkiksi organisaatiossa ihmisten sitoutumisena sen arvoihin ja työkulttuuriin.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Jos luottamus puuttuu työyhteisöstä?

Jos luottamus puuttuu työyhteisöstä, on vaikeaa saada prosesseja etenemään. Yhteistyö ei tuota haluttua tulosta, kun ihmiset eivät ota vastuuta tekemästään työstä. Vastuuta vältellään, koska luottamus työyhteisöön puuttuu. Voidaan ajatella omassa mielessä, että kukaan ei minua auta, jos joudun vaikeaan tilanteeseen. Luottamuksen loistaessa poissaolollaan, menetetään myös vastuullisuutta työelämästä. (25.1.2024)

Luottamus helpottaa johtamista

Johtaminen on helpompaa, kun ihmisten välillä toimii luottamus. Mitä siihen luottamuksen ja välittämisen rakentumiseen tarvitaan? Siihen tarvitaan keskustelua, jotta opitaan tuntemaan toisemme. Haasteellista on rakentaa luottamusta, jos ihmisillä ei ole mahdollisuutta oppia tuntemaan yhteisönsä jäseniä.

Melko usein meillä on niin kiire, että syöksymme suoraan asiaan ja se kaikki tutustuminen jää taustalle. Tämä on huolestuttavaa, mutta ehkä se kertoo tämän ajan hengestä ja toimintatavoista, sekä siitä, miksi työstä on tullut osalle ihmisiä uuvuttavaa.

Lue myös: Vastuullisuus voimavarakeskeisessä työnohjauksessa

Välittämisen ja luottamuksen kulttuuri vaatii yhteistyötä

Välittämisen ja luottamuksen kulttuuri ei synny itsestään, se on jokaisen yhteisön jäsenen vastuulla tehtävää työtä. Avoin ilmapiiri tukee vastuullista työkulttuuria, jossa työkaverilta voi huoletta kysyä, miten sinä jaksat tai voit? Kun huoli työkaverin jaksamisesta on otettu esiin, se voi herättää suorittaja työkaverin myös itse miettimään omaa vointia ja jaksamista. Parempi on ottaa asia puheeksi ajoissa, kuin liian myöhään.

Lue myös: Uupumus voi yllättää

Voimavarakeskeinen työnohjaus rakentaa luottamusta

Voimavarakeskeinen työnohjaus rakentaa luottamusta, kun asioista puhutaan avoimesti ja kaikkien näkökulmat huomioidaan. Jos työ on jatkuvaa muutosta ihmiset tarvitsevat pysähtymistä työnohjauksessa ja asioiden jäsentämistä, sekä ymmärryksen laajentamista dialogisin menetelmin. Motivaatio hukkuu, jos ymmärrys omalle työlle ei ole riittävää. Työnohjauksessa löydetään yhteistä ymmärrystä asioille ja laajennetaan yhteistä pääomaa.

Miten luottamus näkyy teidän työyhteisössä? Mikäli teillä on tarve parantaa luottamuksen tasoa työyhteisössänne, auttaa voimavarakeskeinen työnohjaus luottamuksen lisääntymiseen. Sinisestä tekstistä pääset työnohjauspalvelun sivulle: Työnohjauspalvelut

Päivitetty 25.1.2024 / 10.8.2021 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

 

Kiitos, kun jaat kavereillesi!