fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Luottamus

Luottamus rakentuu välittämisen kautta, kun sinusta välitetään, se heijastuu sinusta muihin takaisin luottamuksena. Välittäminen osoitetaan toisten huomiointina ja auttamisena. Huomiointi on vuorovaikutusta, sanatonta viestintää tai sanallista kaksisuuntaista dialogia. Parhaimmillaan dialogi on yhdessä ajattelemista, näkemysten jakamista, pohtimista ja tähän kaikkeen tarvitaan läsnäoloa, kuuntelutaitoa ja osallistumista. Jos tähän kaikkeen kykenee, tulee samalla auttaneeksi muita ja rakentaneeksi luottamusta ympärilleen.

Mihin kaikkeen luottamus vaikuttaa?

Luottamus vaikuttaa ihan kaikkeen. Se on kivijalka, jota ilman on vaikea rakentaa mitään pysyvää. Työelämässä luottamus motivoi ihmisiä tekemään parhaansa, sekä toimimaan vastuullisesti. Luottamus vaikuttaa sitoutumiseen, niin työssä, kuin muussa elämässä. Luottamus auttaa ihmisiä pysymään henkisesti terveinä, kun ympärillä ei lietso jatkuva epävarmuus. Kun ihmisiin luotetaan, se näkyy esimerkiksi organisaatiossa ihmisten sitoutumisena sen arvoihin ja työkulttuuriin.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Luottamus helpottaa johtamista

Johtaminen on helpompaa, kun ihmisten välillä toimii luottamus. Mitä siihen luottamuksen ja välittämisen rakentumiseen tarvitaan? Siihen tarvitaan keskustelua, jotta opitaan tuntemaan toisemme. Haasteellista on rakentaa luottamusta, jos ihmisillä ei ole mahdollisuutta oppia tuntemaan yhteisönsä jäseniä. Melko usein meillä on niin kiire, että syöksymme suoraan asiaan ja se kaikki tutustuminen jää taustalle. Tämä on huolestuttavaa, mutta ehkä se kertoo tämän ajan hengestä ja toimintatavoista, sekä siitä miksi työstä on tullut osalle ihmisiä uuvuttavaa.

Välittämisen ja luottamuksen kulttuuri vaatii yhteistyötä

Välittämisen ja luottamuksen kulttuuri ei synny itsestään, se on jokaisen yhteisön jäsenen vastuulla tehtävää työtä. Avoin ilmapiiri tukee vastuullista työkulttuuria, jossa työkaverilta voi huoletta kysyä, miten sinä jaksat tai voit? Kun huoli työkaverin jaksamisesta on otettu esiin, se voi herättää suorittaja työkaverin myös itse miettimään omaa vointia ja jaksamista. Parempi on ottaa asia puheeksi ajoissa, kuin liian myöhään.

Lue myös: Uupumus voi yllättää

Voimavarakeskeinen työnohjaus rakentaa luottamusta

Voimavarakeskeinen työnohjaus rakentaa luottamusta, kun asioista puhutaan avoimesti ja kaikkien näkökulmat huomioidaan. Jos työ on jatkuvaa muutosta ihmiset tarvitsevat pysähtymistä työnohjauksessa ja asioiden jäsentämistä, sekä ymmärryksen laajentamista dialogisin menetelmin. Motivaatio hukkuu, jos ymmärrys omalle työlle ei ole riittävää. Työnohjauksessa löydetään yhteistä ymmärrystä asioille ja laajennetaan yhteistä pääomaa.

Miten luottamus näkyy teidän työyhteisössä?

Lue myös: Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen

10.8.2021 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

 

Kiitos, kun jaat kavereillesi!