fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Mahdollisuudet kasvuun

Mahdollisuudet kasvuun on olemassa, jos olosuhteet ovat otolliset.

Ympäristöllä ja ympärillä olevilla ihmisillä on suuri vaikutus siihen, millaiset mahdollisuudet ja valmiudet meillä on kasvaa yksilöinä ja yhteisönä.

Jos ihmiset ja ympäristö ovat innostavia, ideoita ja ajatuksia tulee herkemmin puhuttua ääneen. Mikäli ympäristö on lannistava ja ihmisistä tulee passiivisia, jolloin pidämme ideat ja ajatukset herkemmin ominamme.

Kun ihmisellä on sopivasti perustarpeet tyydytetty ja elämä kulkee melko hyvin, niin meillä on kohtalaiset mahdollista kasvuun. Edellytyksenä, että ihmisellä itsellä on oltava halu kasvaa ja mennä eteenpäin.

Vaikka kuinka haluaisit auttaa ja nostaa toista ihmistä eteenpäin, halu mennä eteenpäin pitää olla myös sillä autettavalla osapuolella, on sitten kyse perheestä, työstä, yrittäjyydestä, sairauden kanssa elämisestä tai innovaation eteenpäin viemisestä.

Joskus on myös niin, että ihmisellä tai yhteisöllä on jokin osa-alue hyvinvoinnissa hieman vajaa ja tämä heijastuu silloin moneen asiaan. Mahdollisuudet kasvaa on olemassa, mutta ensin pitää tasapainottaa sitä osa-aluetta, jossa vajausta esiintyy.

Lue myös: Tuottavan työn määritelmä

Esteenä rakenteiden jäykkyys

Toisinaan ihmisellä voi olla tavoite, miten omalla toiminnalla voi auttaa muita ihmisiä. Jos kyseisellä alalla on jo toimijoita ja niille on aiemmin annettu oikeudet toimia omalla tavallaan, niin jo luodut rakenteet suojaavat silloin näiden jo toimivien toimintaa. Auttamisen mahdollisuus voikin silloin tyssätä rakenteiden jäykkyyteen.

Rakenteet voivat olla hyviä asioita edistäviä tai sitten suoranaisia jarruja edistyksen askeleille yhteiskunnan tasolla, jos kehitysideat ei nouse rakenteiden sisältä. Jäykät rakenteet voivat aiheuttaa, jopa työntekijä kadon alalta, kuin alalta.

Rakenteen sisällä oleville on paremmat mahdollisuudet saada kannatusta toiminnalle ja viedä siten asioita eteenpäin, kuin että ulkopuolelta yritetään vaikuttaa jo luotuihin rakenteisiin. Tässä tullaan tilanteeseen, jossa uutta ja innovatiivista toimintaa on vaikea saada liikkeelle.

Vanhat toimintamallit ja rakenteiden kannattajat voivat näin ylläpitää omaa toimintaansa hyvinkin suojatusti rakenteiden sisällä. Uudet toimijat saatetaan nähdä uhkana omalle toiminnalle, joka lisää osaltaan vastustusta muutoksille ja uudistumiselle.

Huippu idea vai suoranainen ankkuri

Uuden toimintatavan, palvelun tai tuotteen esille tuojalla voi olla tavallaan käsissään huippu idean sijaan ankkuri, joka pitää yritystä paikallaan. Ideaa eteenpäin vievä henkilö ei vain tiedä sitä vielä, kun uskoo ja haluaa, niin kovasti auttaa ja parantaa maailmaa.

Yhteiskunnan asettamat rakenteen ovat liian suuri vastus yhdelle ihmiselle tai yrittäjälle. Tämä on suurin syy, miksi kannattaa hakeutua seuraan, josta voi saada tukea toiminnalleen, eikä jäädä yksin ideansa kanssa.

Yhdessä voi miettiä esimerkiksi, jos kaikkien yhteinen tavoite on saada ihmiset voimaan paremmin, miten rakenteita on hyvä muuttaa? Voisiko yksityisen puolen toimijat nähdä kumppaneina, ei niinkään kilpailijoina? Voisiko julkinen puoli vahvistua ottamalla kumppaniksi yksityisen toimijan?

Tuoko yksityinen toimija parempia käytänteitä ja toimintatapoja myös julkiselle puolelle? Onko lisätyövoiman palkkaaminen oikea ja järkevin ratkaisu kyseisessä tilanteessa? Ratkaistaanko ongelmaa ylipäätään oikeilla menetelmillä?

Lue myösKasvaa vai katkeroitua?

Vaihda suuntaa, niin mahdollisuudet paranevat

Mahdollisuudet kasvuun kannattaa hakea sieltä, missä rakenteet eivät toimi jo valmiiksi esteenä toiminnalle. Joskus kannattavampaa on vaihtaa toimialaa ratkaisuksi rakenteiden kiertämiseen. Näin saattaa olla paremmat mahdollisuudet toimia kannattavasti ja luovasti, sekä avata aivan uusia ulottuvuuksia omaan yritystoimintaan.

Isoihin rakenteisiin kiinni jääminen, voi olla kohtalokasta ja uuvuttavaa. Ison laivan kääntäminen, voi viedä niin paljon aikaa, että ei yksinyrittäjänä tai yrityksenä voi jäädä sitä odottamaan.

Lue myös: Vallan väärinkäyttö 

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa sinulla on mahdollisuudet kasvuun

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa mahdollisuudet kasvavat, dialogi ja pohdinta auttavat löytämään mahdollisuuksia, huomaamaan riskejä ja oivaltamaan tilanteita. Jos haluat puhua asioista niiden oikeilla nimillä ja välttää passivoitumista asioihin, mitkä ovat niin, kuin ovat aina olleet, niin suosittelen koittamaan voimavarakeskeistä työnohjausta.

Mikäli ryhmänne tai tiiminne haluaa selkeyttää työnkuvaansa tai pohtia yhdessä työssä vastaan tulevia esteitä ja mahdollisuuksia, suosittelen ryhmätyönohjausta.

DeToK:in verkkokaupasta löytyy palvelu tähän tarkoitukseen etänä. Jos teillä on tarvetta isomman ryhmän tai tiimin työnohjauspalveluun, niin ota yhteyttä sähköpostilla, niin palaan asiaan vuorokauden sisällä arkena.

Tutustu työnohjauspalveluihin: Työnohjauspalvelut

7.7.2022 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!