fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Me ja he ajattelu lisaa kuppikuntaisuutta

Me ja he ajattelu lisää kuppikuntaisuutta työyhteisöissä, kun asioita ajatellaan me ja he näkökulmista yhteistyön mahdollisuus pienenee. Me ja he ovat tavallaan omia ryhmiä, jotka voi jakaa monella tavalla. Työyhteisöissä jako tulee esiin erilaisissa työnkuvissa, ammattipätevyyksien vaatimuksissa, palkkaluokilla, työsuhteiden muodoilla.

Muissa yhteisöissä- ja tilanteissa jako voidaan tehdä esimerkiksi iän, vakaumuksen, aatteen taustan perusteella. Luokittelua saatetaan käyttää, kun halutaan pitää ihmiset jonkin tietyn tahon alla, ohjata henkilöitä johonkin suuntaan tai pysymään paikoillaan palvelemassa, jotain tiettyä tahoa, ryhmää tai ideologiaa.

Johtajan esimerkki vaikuttaa

Johtajalla on mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan paljon siihen, miten yhteishenkeä ja johtamiskulttuuria työyhteisössä rakennetaan. Työnohjauksen avulla johtaja havaitsee oman toimintansa asiayhteyksiä, kun työnohjaaja reflektoi johtajan kertomaa. Tekemistään on mahdollista muuttaa työnohjauksen avulla, kun tiedostaa ja havaitsee asiayhteyksiä.

Toisinaan johtajan vaihtuessa uusi johtaja voi joutua kovaan paikkaan, koska entisen johtajan jättämä perintö voi vaikuttaa vielä pitkään työyhteisössä. Mikäli asia tiedostetaan ja tehdään puheella näkyväksi, on työnohjaus keskustelussa olemassa johtamiskulttuurin muuttamisen mahdollisuus.

Lue myös: Pienet asiat ratkaisevat

Tutustu ihmisiin ja olettaminen vähenee

Kun olemme keskustelleet ja tutustuneet henkilöön, osaamme asettua hänen osaan ja ymmärtää hänen toimintaansa. Hyvin oleellista on tietää, missä henkilö on parhaimmillaan ja mihin tarvitsee tukea muilta. Mikäli emme tunne toista ihmistä, alamme tehdä oletuksia, joilla selitämme asioita itsellemme ja joskus jopa muille. Oletukset osuvat harvemmin kohdilleen, koska ne ovat syntyneet olettavan henkilön mielessä, johon on vaikuttanut hänen taustansa elämässä.

Mikäli oletusta ei kyseenalaisteta, se voi kulkea pitkän matkan totuuden ominaisuudessa. Vaatii aikaa ja vaivaa johtajalta tutustua ihmisiin, mutta se kannattaa ja kantaa myös johtajaa. Työyhteisössään tunnettu johtaja saa henkilöstön taholta arvostusta ja hänen kanssaan halutaan olla pidempään. Saattaa olla, että työntekijät puhuvat niin paljon hyvää työyhteisöstään, että seuraava sukupolvi hakeutuu samalle työnantajalle töihin.

Ollaan enemmän me

Jos luovuttaisiin me ja he ajattelusta, se vähentäisi konflikteja ja sovittelun tarvetta ja yleensä puolustusasemissa olemista. Ollessamme me, löydämme paremmin kaikkia tahoja palvelevia ratkaisuja ja se voi myös edistää asioiden etenemistä. Työyhteisöissä ja muissa yhteisöissä hyvinvointia olisi enemmän, kun oltaisiin asetelmassa me. Yhteisöissä olisi enemmän mahdollisuuksia, onnistumisen ja iloa kokemusta.
Millaiseen työyhteisöön sinä haluat kuulua?

Lue myös: Sinä olet ainutlaatuinen

9.1.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti

Kiitos, kun jaat kavereillesi!