fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Oletko henkisesti vauras

Oletko henkisesti vauras, se voi näkyä monella tavalla elämän asenteessa

Oletko henkisesti vauras? Se voi tulla näkyviin monella tavalla ihmisestä. Henkisesti vauras ei odota vastapalvelusta jokaisesta asiasta, jossa on kyennyt muita auttamaan. Vauras osaa kääntää vastoinkäymiset oppimiskokemuksiksi. Vauraus on myös vastuun ottamista omasta tekemisestä ja ymmärrystä epätäydellisyydestä. Sopeutuminen tilanteisiin on osa henkistä vaurautta ja ymmärrystä

Henkisesti vauras iloitsee toisten ihmisten onnistumisista, elää elämäänsä omien arvojensa mukaisesti, kuitenkin huomioiden myös muita ihmisiä. Miellyttämisen tarve on vähäistä, vaikka mielellään auttaa muita ja käyttää omaa osaamistaan ja koulutustaan toisten hyväksi.

Vauraus näkyy myös eteenpäin menemisen taitona, menneisyys ei määritä henkisesti vaurasta vaan tulevat mahdollisuudet. Hyvinvointi on henkisesti vauraalle tärkeämpää kuin status ja raha. Eteenpäin pyrkiessä vauras rikkoo valmiiksi asetettuja raameja ja madaltaa niitä perässä tulijoille.

Lue myös: Myötätunto työelämässä

Henkisesti vähemmän vauras

Henkisesti vähemmän vauras taas odottaa, että pienimmästäkin palveluksesta tulee vastapalvelus, ehkä jopa tuplana. Vähemmän vauras asettuu herkästi uhrin asemaan , kun asiat eivät mene hänen tahtomallaan tavalla. Omista virheistä vähemmän vauras syyttää muita, eikä näe itsellään osuutta asioiden kulkuun.

Vähemmän vauras katkeroituu siitä, mitä muut tavoittavat. Omia arvojaan hän ei tunnista, joiden avulla voisi kääntää elämää mielekkäämmäksi. Miellyttämisen tarve on suurta. Itsensä unohtaminen, sekä katkeroituminen toisten tahdon mukaisesta elämisestä rasittaa jatkuvasti. Raha ja status ohjaa vahvasti tekemistä ja toimintaa.

Eteenpäin meneminen on vaikeampaa. Ihminen pyörii paikallaan tässä tilassa, eikä löydä tutusta kuviosta reittiä ulos. Menneisyys määrittää omaa tekemistä ja olemista, tulevaisuudesta hän ei kykene hahmottamaan mahdollisuuksia, joihin voisi tarttua.

Lue myös: Empatia vahvistaa

Rooliaan on mahdollista muuttaa

Vähemmän vauras voi kehittyä ja kasvaa henkisesti, kun päästää roolistaan irti. Tuen tarpeen tiedostaminen auttaa ymmärtämään, että ulkopuolinen tuki ja apu itselle saa elämän muuttumaan mielekkäämmäksi ja mahdollistaa unelmien toteutuksen.

Auttamalla muita autat myös itseäsi

Auttamalla muita autat myös itseäsi, kun autat muita ihmisiä, saat mielihyvää ja muuta ajateltavaa, kuin ne omat murheet. Kriisityössä ollessani huomasin, miten omat vastoinkäymiset pienenivät, kun keskusteli ihmisten kanssa ja kuuntelin, mitä toisen ihmisen elämässä oli tapahtunut.

Sama ilmiö tuli esiin myös takapäivystäjän ominaisuudessa, kun jutteli vapaaehtoisen päivystäjän kanssa vuoron päätteeksi, sai kuulla kommentin ”kyllä omat murheet tuntuvat taas pieniltä, kun kuulee, miten vaikeissa elämän tilanteissa muut ihmiset ovat.”

Lue myös: Saatko ihmiset kukoistamaan vai lakastumaan

Tavallaan omat murheet löytävät oikeat mittasuhteet, kun kuulee millaisten murheiden kanssa toiset ihmiset elävät. Toisin sanoa auttamalla muita, autat usein myös itseäsi.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

18.8.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!