Tarvitseeko työryhmänne uusia näkökulmia tai oivalluksia?

”Työnohjauksen avulla ihmisen toimijuus kasvaa, joka on yhtä menestymisen ja tuottavuuden kanssa”

(Huom! 5% alennus elo-syyskuussa alkaville ryhmille!)

Ryhmätyönohjaus

Ryhmän ammatillisuuden ja henkisen pääoman kasvu, oivalluksia, sisäisen motivaation, voimavarojen ja toimijuuden lisääntyminen. Työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Esimiesryhmätyönohjaus

Esimiesryhmän ammatillisuuden kasvu, uusia näkökulmien ja toimijuuden lisääntyminen, oivalluksia, sisäisen motivaation ja voimavarojen sekä henkisen pääoman kasvua. Työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Työyhteisötyönohjaus

Päämääränä työyhteisön asettama yhteinen tavoite, työyhteisön kokonaisosaamisen ja sosiaalisen pääoman kasvu, työhyvinvointi ja motivaation kasvu.

Kriisityönohjaus

Dialogi vähentää tunnekuormaa työyhteisössä ja auttaa työyhteisöä jatkamaan työtään. Työhyvinvoinnin lisääntyminen.

DeToK Tmi

Maarit Vihiniemi

detok.fi

gsm 044 3838 695

Toimialue: Salo, Turku, Lohja

Pyydä tarjous ryhmätyönohjauksesta

1 + 9 =

Työnohjauksen hyödyt työryhmille

Työnohjauksen avulla voidaan analysoida omia työtapoja, kehittää työn laadun valvontaa, saavuttaa parempia työtuloksia ja antaa keinoja työperäisten ongelmien ratkaisemiseen. Työnohjaus parantaa työssäjaksamista, uusien toimintamallien kehittämistä ja uusien innovaatioiden touteutuminen mahdollistuu. Työn tekeminen itsessään tehostuu sisäisen motivaation kautta. Työnohjauksen kautta on tarkoituksena oppia työstä, työn luonteesta ja tekemisestä sekä vahvistaa jo olemassa olevaa ammatti-identiteettiä ja osaamista.

Tarjoan voimavarakeskeistä työnohjausta yksilöille ja ryhmille työnohjaukseen erikoistuvana. Aikaisemmalta koulutukseni olen Sairaanhoitaja AMK, Depressiohoitaja, Depressiokoulun ryhmänohjaaja, lisäksi olen käynyt Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työmenetelmät koulutuksen ja monia lyhyitä koulutuksia.

Työkokemusta minulle on kertynyt hoito-ja sosiaalialalta Yleissairaalapsykiatriselta osastolta, Lasten psykiatrian poliklinikalta ja kriisikeskuksesta, sekä opiskeluaikana sairaanhoitajana kotihoidossa ja sisätautiosastolla. Ennen sairaanhoitajan työtä olen ollut elektroniikkateollisuudessa töissä 15 vuotta useammassa tehtävässä.