fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Perehdytys työhön

Perehdytyksen arvo on jäänyt työntekemisen jalkoihin. Perehdytys työhön pitäisi olla jokaisen työntekijän oikeus. Kun henkilöresursseista on puutetta, helposti oikaistaan linjoja ja jätetään työntekemisen oppimiseen liittyviä asioita hoitamatta. Mikäli perehdytystä ei toteuteta, se  antaa välinpitämättömyyden viestin työtehtävään valitulle henkilölle.

Oletko miettinyt, miksi perehdytys työhön on tärkeää?

Perehdytys on yksi tärkeimmistä asioista, joilla ihminen saadaan sitoutettua työhön ja työyhteisöön. Se sitouttaa uuden työntekijän työyhteisöön, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, sekä psykologista turvallisuutta. Perehdytys tuo uudelle työntekijälle tunteen, että hänellä ja hänen työllään on merkitystä, se vähentää työssä tapahtuvien virheiden mahdollisuutta ja vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen saman työnantajan palveluksessa.

Lue myös: Oikeudenmukaisuus johtamisen suuntana

Hyvin suunniteltu perehdytys

Hyvin suunnitellussa perehdytyksessä tulee esiin johdonmukaisuus, säännöllisyys ja tavoitteellisuus. Johdonmukaisella tarkoitan sitä, että perehdytys on rakennettu niin, että perehdytyksen osat tukevat jo annettua perehdytystä ja osaamista. Jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa, jossa työntekijöitä palkataan, tulisi olla perehdytyssuunnitelma, miten perehdytys toteutetaan.

Perehdytyksen tulee sisältää:
  1. Nimetyt vastuuhenkilöt.
  2. Määritellä perehdytyksen aika, tavoitteet, keinot sekä resurssit.
  3. Perehdytysaikana läpikäytävät asiat selkeästi, mielellään listattuna.
  4. Perehdytys tulee huomioida työnjaossa ja suunnitella sille riittävä aika työvuoroissa.
  5. Perehdytyksen pitää sisältää vähintään puolivälin palautekeskustelut ja perehdytyksen loppukeskustelu perehdytysjakson päättyessä. Päätös -ja seurantakeskusteluissa pitää olla mukana myös esihenkilö.
Mentori tueksi

Työntekijälle voidaan nimetä työyhteisöstä mentori perehdytysajan päättyessä. Työntekijä voi toivoa mentorikseen kokenutta työntekijää, myös perehdyttäjä voi jatkaa mentorina. Perehdytyksen toteutumista pitää seurata ja sitä voidaan myös jatkaa, jos suunniteltu aika ei ole ollut riittävä.

Ajantasaiset toimintaohjeet

Esihenkilön vastuulla on työtehtäviin liittyvät ajantasaiset toimintaohjeet. Toimintaohjeilla ja niihin liittyvällä perehdytyksellä ja koulutuksella varmistetaan työ laatua. Toimintaohjeiden tekeminen onnistuu yleensä parhaiten työyhteisössä henkilöltä, jolla on kyseiseen tehtävään vankka kokemus ja osaaminen. Esihenkilö on viime kädessä vastuussa, että ohjeistus on kaikille annettu.

Vahinko, virhe- tai riitatilanteessa esihenkilö voi joutua vastaamaan siitä, jos työntekijää ei ole ohjeistettu ja perehdytetty kyseiseen tehtävään. Mikäli toimintaohjeet puutuvat tai ovat vanhentuneet esihenkilö voi joutua vastuuseen ohjeistuksen ja riittävän osaamisen puuttumisesta.

Lue myös: Dialogilla tuloksiin

Montako kertaa olet saanut hyvän perehdytyksen uudessa työssä?

Mitä perehdytys on sinulle merkinnyt?

Mitä sinusta hyvä perehdytys tarkoittaa? 

4.5.2021 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!