fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Perfektionismi poistaa luovuuden

Perfektionismi on luonteen piirre, joka toisinaan on vahvemmin äänessä ja välillä taas heikommin kuultavissa perfektionistin omassa päässä. Perfektionisti hakee täydellistä lopputulosta, mielihyvän tunne seuraa tunnollisesta ja vaativasta ponnistelusta. Perfektionismi sopii toisiin työnkuviin paremmin, kuin toisiin.

Perfektionismi synnyttää tyytymättömyyttä

Varjopuoli on, että perfektionismi synnyttää herkästi tyytymättömyyttä, uupumusta ja kiireen tunnetta. Se voi olla toimintaa hidastava tekijä, liiallisuuteen kasvaessaan, mutta myös pelastava tekijä tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Toisaalta jatkuva asioiden hiominen voi johtaa varsinaisen tavoitteen saavuttamattomuuteen. Perfektionismi poistaa luovuuden, kun henkilön voimavarat ovat vähissä. Itseltä olisi hyvä aina välillä kysyä, mikä on riittävän hyvä?

Lue myös: Stressi on hyvä tsemppari, mutta huono isäntä

Luovuuden katoaminen

Luovuuden katoaminen, johtaa pakkotahtiseen suorittamiseen ja usein perfektionismi ajaa ihmisen tuohon tilaan. Jos toiminnot pitää suorittaa jonkun aikojen alussa hyväksi havaitun mallin tai systeemin mukaan, on se toiminnon malli tai systeemi tavallaan osa ongelmaa. Tässä kohtaa voisi auttaa, kun annettaisiin selkeät raamit työlle, mikä on hyväksyttävää ja missä menee hyväksyttävyyden rajat.

Toinen vaihtoehto on, että malli tai systeemi kyseenalaistetaan ja tarkastellaan, onko se vielä elinkelpoinen nykyvaatimukset huomioon ottaen?

Luovuus ja kokeilu

Luovuus vaatii pysähtymistä ja läsnäoloa, kun kykenee pysähtymään ja irtautumaan täydellisyyden tavoittelusta vähenee kiireen tunne ja negatiivinen kierre pysähtyy. Luovuus mahdollistaa kokeilemisen, jolle pitäisi antaa enemmän arvoa. Kokeilu on rohkeutta ja toisinaan nopeampaa etenemistä uutta kohti. Joissakin tilanteissa voisi, jopa sanoa, että ohituskaista. Kokeilu voi avata uusia väyliä toimia, jopa avata uusia toimivampia tapoja työskennellä ja toimia. Olisiko aika siis muuttaa toimintatapoja ja ainakin tuulettaa niitä?

Sisäinen motivaatio ja merkityksellisyys

Sisäinen motivaatio kasvaa, kun yhdessä oivaltaa työtään helpottavia ja eteenpäin vieviä asioita, keinoja tai toimintoja. Työhön tulee rentoutta ja iloa, kun ymmärtää tekevänsä oikeita asioita, oikeista syistä ja samalla merkityksellisyys tekemistään kohtaan kasvaa.

Suurin viisaus löytyy ammattihenkilöstä itsestään, kun saa peilata ajatuksia ja tekemistään. työn merkityksellisyys kasvaa, kun ymmärtää, mikä vaikutus omalla työllä on kyseisessä kokonaisuudessa. Ilo ja merkitys tavallaan ankkuroivat ihmisiä työhönsä ja estävät perfektionismin liika kasvua.

Mitä jos vähemmän on enemmän? Kun asioita ryhtyy katsomaan useammalta suunnalta, saattaa oivaltaa, että vähemmän on tosiaan enemmän.

15.10.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!