fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Saatko ihmiset kukoistamaan vai lakastumaan

Saatko ihmiset kukoistamaan vai lakastumaan? Tähän vaikuttaa omat vuorovaikutustaidot ja pystyykö katsomaan asioita toisen ihmisen näkökulmasta. Näkökulman vaihtamisen taito luo suuremmat mahdollisuudet sosiaalisissa tilanteissa löytää yhteyksiä ja luoda uusia yhteyksiä.

Mistä näkökulmasta asioita katsoo?

Mistä näkökulmasta asioita katsoo, se määrittää omaa mielipidettä. Katsomisen näkökulmalla on valtava merkitys vuorovaikutukseen ja toimintaan. Näkökulman vaihtaminen vaatii itsetuntemusta ja laajempaa ymmärrystä muusta maailmasta. Asiat ei pyöri vain ja ainoastaan sen oman navan ympärillä, pitää pystyä näkemään asiat laajemmin ja niiden eri yhteydet.

Näkökulma ylhäältä alas

Tässä yksi esimerkki ylhäältä alas katsotusta näkökulmasta työelämässä, joka johti aikoinaan siihen, että lähdin opiskelemaan uutta alaa. Esimerkki: Aikuiset ihmiset ohjeistettiin siirtymätilanteissa liikkumaan paikasta A paikkaan B parijonoissa. Tämä varmasti näytti hyvältä, järjestelmälliseltä ja tehokkaalta ylhäältä alas katsottuna ja sopii tietynlaisiin tilanteisiin ja paikkoihin. Mikäli asioita ja ihmisiä katsotaan ylhäältä alas, sillä on ihmisiä pienentävä vaikutus. Tämä soveltuu armeijaan ja päiväkotiin, mutta kuuluuko se normaalille työpaikalle?

Näkökulma alhaalta ylös

Alhaalta katsoessani asiaa, kyseenalaistin koko siirtymätilanteen. Ajattelin, että meiltä aikuisilta ihmisiltä puuttuivat vain heijastinliivit ja parijonon välistä köysi, jossa on jokaiselle oma silmukka, mistä pidetään kiinni eteenpäin kävellessä. Mielestäni tämä osoitti aliarviointia aikuisten ihmisten älykkyyttä kohtaan ja pienensi ihan jokaista jonossa kulkijaa. Mikäli asioita ja ihmisiä katsotaan alhaalta ylös, sillä on ihmisiä suurentava ja kasvattava vaikutus, joka olisi saatko ihmiset kukoistamaan lakastumisen sijaan.

Lue myös: Oletko henkisesti vauras

Vapauden näkökulma

Jos ihmiset olisivat saaneet kulkea vapaasti siirtymätilanteissa, se olisi ollut luottamusta osoittava asia heitä kohtaan. Parhaassa tapauksessa luottamus olisi näkynyt sitoutumisena työhön ja työyhteisöön. Luottamuksella on vahva vaikutus ihmiseen, jonka ihminen haluaa säilyttää ja ylläpitää. Ihmisen kokiessa olevansa arvostettu ja hyväksytty omana itsenä, sitoutuminen tapahtuu luonnollisesti.

Toisten ihmisten kukoistamaan saamista voi oppia työnohjauksen avulla

Jos omissa toimintatavoissa ja vuorovaikutustaidoissa haluaa kehittyä, sitä on mahdollista oppia reflektoinnin ja hyvien kysymysten avulla. Työnohjaus on ollut monelle ammattilaiselle suoranainen kasvukausi, jossa päätöksentekokyky ja itsetuntemus on kasvanut uusiin mittasuhteisiin. Hyvinvoiva johtaja ja ammattihenkilö luo hyvinvointia ympärilleen.

Lue myös: Miksi hyvä on pitänyt piilottaa?

28.7.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!