fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Suuttumus muutoksen moottorina

Suuttumus muutoksen moottorina, tunnistatko omassa elämässä? Suuttuminen on hyödyllinen tunne, kun sen osaa kanavoida rakentavasti. Se tuo kummallista voimaa asioiden eteenpäin viemiseksi tai muuttamiseksi, lisäksi se tuo voimaa pitää omista rajoista kiinni, jotta ei suostu kynnysmatoksi. Suuttumiseen tarvitaan yleensä jokin epäoikeuden mukaisuuden tunnetta herättävä tekijä tai kokemus.

Suuttuminen luvallista vai luvatonta

Onko suuttuminen luvallista vai luvatonta? Useampi sukupolvi on kasvanut niin, ettei tunteiden näyttäminen ole ollut sallittua. Se toimintamalli, minkä ihminen oppii lapsuudessa, se siirtyy herkästi myös aikuisuuteen. Jos tunteitaan on saanut näyttää lapsuudessa turvallisessa ympäristössä ihmisestä kasvaa eheämpi, joka puhuu asioista ja haluaa selvittää tilanteita. Eheän ihmisen itsetunto on vahvempi, pystyy rajaamaan asioita, sanomaan tarvittaessa EI ja KYLLÄ. Kyky asettua toisen ihmisen saappaisiin ja empatian tunteminen on osa elämää, kun tunteitaan on voinut ilmaista.

Lue myös: Johda tunteen avulla se toimiin liimana

Tunteiden ohittamisen haittavaikutukset

Tätä ei tule ensimmäiseksi edes ajatelleeksi, että tunteiden ohittaminen pitkällä juoksulla aiheuttaa haittavaikutuksia. Asioiden patoutuessa sisuksiin, ihmiselle voi tulla esimerkiksi vaihtelevia kiputuntemuksia. Ensimmäisenä henkilölle kivun kokemuksesta tulee mieleen, että on jokin fyysinen ongelma ja moni hakeutuu tässä kohtaa lääkäriin. Hyvä on tarkistaa, onko kivulle jokin hoidettavissa oleva syy.

Toisinaan on myös tilanteita, ettei kipuun löydy syytä ja silloin keskustelulla voi olla kipua poistava vaikutus. Oleellista on, pystyykö ihminen itse näkemään kipua aiheuttavana asiana esimerkiksi yksinäisyyden, pelon tai vihan. Toista ihmistä, kun ei voi auttaa, jos hän ei ole valmis ottamaan apua vastaan. Perusasetuksiltaan ihminen ei halua olla heikko, eikä hyväksyä, että mieli voi aiheuttaa hänelle fyysisiä vaivoja.

Esimerkkinä asiakas työurani alkumetreiltä hoitotyöstä

Muistan edelleen asiakkaan työurani alkumetreillä hoitotyöstä, joka tuli hoitoon pyörätuolissa ja lähti kävellen pois hoidosta. Tämä on mielestäni hyvä esimerkkitapaus siitä, miten paljon asiat voivat olla kiinni meidän korvien välistä. Jos ihminen uskottelee itselle, ettei pysty ja kykene, se tilanne myös johtaa pikkuhiljaa siihen tilaan. Mikäli taas heikentyneen itsetunnon omaavan asiakkaan itsetuntoa pönkitetään ja autetaan löytämään mielenkiinnon kohteita, sekä aktivoimaan ihmistä, hänestä tuleekin pärjäävä ja toimintakykyinen henkilö.

Lue myös: Empatia vahvistaa

Muutoksen moottorina voi toimia työnohjaus

Omalla kohdalla muutoksen moottorina on toiminut työnohjaus, kun on päässyt pohtimaan ja peilaamaan omaa tekemistään, se on ollut eteenpäin työntävä voima. Asiat ovat selkiytyneet itselle ja niiden toteuttaminen on lähtenyt paremmin käyntiin. Tavallaan se on ollut kasvamista henkisesti ja laajemman kuvan hahmottamista. Elämän kriisit ovat myös löytäneet oman lokeronsa ajattelussa, eikä ne ole jääneet poikittain esteeksi eteenpäin menemiselle.

26.5.2020 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti

Kiitos, kun jaat kavereillesi!