fbpx

Työnohjauspalvelut

TYÖNOHJAUSPALVELUT: VARAA 20-30 MIN ILMAINEN TILANNEKARTOITUS! Yhteydenotto sähköpostilla maarit.vihiniemi(at)detok.fi tai soita puh. 044 3838 695
Työnohjauspalvelut yksilöille ja ryhmille

Lue tästä: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

Voimavarakeskeisen työnohjauksen taustateoriana sosiaalinen konstruktionismi. Työnohjaus toteutuu niin yksilön, kuin ryhmän kohdalla voimavara- ja ratkaisukeskeisesti, dialogisena reflektiivisenä prosessina. Työnohjauksissa käytän ottamiani luontokuvia ja hyviä kysymyksiä keskustelun tukena ja ajatusten herättäjänä.

 

Etätyönohjaus

Etätyönohjaus toteutetaan, joko palvelun tilaajan käyttämällä etäyhteydellä tai työnohjaajan käyttämällä etäyhteysohjelmalla Teams:llä. Etätyönohjaus on ekologinen valinta organisaatioille, jotka haluavat olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä.

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä, ammattiroolin kokemusten läpi käyminen keskustellen vähentää ohjattavan tunnekuormaa ja tukee toimintakykyä. Työnohjauksen avulla on mahdollista vaikuttaa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisu-, sekä päätöksentekokykyyn. Ohjattavan itsetuntemuksen lisääntyminen vaikuttaa työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen. Työnohjausprosessin lähdettyä liikkeelle asiakkaalla vapautuu voimavaroja omaan työhönsä.

Esihenkilön työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa johtajalle ja esihenkilölle mahdollisuuden tutkia itseään johtajana tai esihenkilönä, sekä suhteita johtamaansa yhteisöön. Työnohjauksessa on mahdollista käsitellä luottamuksellisesti vaikeitakin työhön liittyviä kysymyksiä. Keskeistä voimavarakeskeisessä työnohjauksessa on ohjattavan identiteettin ja voimavarojen vahvistaminen, sekä johtamistaitojen kehittyminen organisaation tavotteiden, arvojen ja vision mukaisesti.

Työnohjauksen avulla on mahdollista vaikuttaa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisu-, sekä päätöksentekokykyyn. Ohjattavan itsetuntemuksen lisääntyminen vaikuttaa johtamistapaan, työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen. Tasa-arvoinen, dialoginen työnohjaus vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä. Asioiden ja kokemusten läpi käyminen keskustellen vähentää ohjattavan tunnekuormaa ja tukee toimintakykyä.

Voimauttava työnohjaus

Työnohjausta tehdään yksilötyönohjauksen periaatteen mukaan, mutta lisäksi huomioidaan asiakkaan uupumuskokemus. Tilanteen mukaan asiakasta ohjataan tunnistamaan voimavarojaan erilaisin menetelmin. Kun uupumus tunnistetaan ajoissa, asiakkaan tilanteeseen voidaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi. Uupumuksen riski muuttua masennukseksi pienenee ja riski sairaslomalle jäämisen ja työkyvyttömyyden uhka laskee. Mikäli asiakas tarvitsee hoidollista apua ohjataan hänet terveyspalveluiden piiriin.

Työnohjaus auttaa kun,
  • haluat tuloksellisuutta ja laatua työhön ja elämään
  • tarvitset tukea muutostilanteisiin
  • haluat kehittää työtäsi ja yhteisiä toimintatapoja
  • haluat kehittyä esimiehenä
  • työ kuormittaa henkisesti ja aiheuttaa tunnekuormaa
  • tarvitset arvokeskustelua päätösten ja työn tueksi
  • kohtaat haastavia asiakastilanteita tai henkilöitä

Live-työnohjaus

Live-työnohjausta voidaan käyttää asiakastapaamisten yhteydessä, esim sosiaalialalla, jossa ammattihenkilön ja asiakkaan näkemykset ovat ristiriidassa. Tällä työnohjauksella on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja suuntaa yhteistyölle. Molempien henkilöiden ymmärrystä voidaan laajentaa, joka osaltaan auttaa yhteisen tavoitteen saavuttamista.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmässä käydään dialogia työhön liittyen, ryhmän tarpeista lähtöisin. Ryhmässä moniäänisyyden avulla on mahdollista kasvattaa ryhmän osaamista eli henkistä pääomaa. Ryhmässä pohditaan näkökulmia, mikä auttaa toimijuutta ja eteenpäin suuntautumista työssä.

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus tarjoaa johtajille ja esihenkilöille mahdollisuuden käsitellä luottamuksellisesti vaikeitakin työhön liittyviä kysymyksiä. Ryhmässä käydään dialogia ryhmän tarpeista lähtöisin työhön liittyen.  Ryhmässä pohditaan voimavara- ja ratkaisukeskeisesti, mikä auttaa heidän toimijuutta ja identiteettien vahvistumista, sekä johtamistaitojen kehittymistä organisaation tavotteiden, arvojen ja vision mukaisesti. Ryhmätyönohjauksessa voidaan tutkia myös yhdessä esihenkilöryhmän suteita heidän johtamiinsa yhteisöihin.

Tasa-arvoinen, dialoginen ryhmätyönohjaus vahvistaa ohjattavien identiteettiä. Asioiden ja kokemusten läpi käyminen keskustellen vähentää ohjattavan tunnekuormaa ja tukee jaksamista. Ohjattavien itsetuntemus lisääntyy, jolloin johtamistapa kehittyy, lisäksi työmotivaatio ja työssä jaksaminen paranee. Ryhmätyönohjauksen avulla on näin mahdollista vaikuttaa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisu-, sekä päätöksentekokykyyn. Ryhmässä moniäänisyyden avulla jäsenten henkinen pääomaa kasvaa.

Työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjauksessa ohjaukseen osallistuvat henkilöt ovat organisaation eri tasoilla ja erilaisilla työnkuvilla työtään tekeviä henkilöitä. Työyhteisöä yhdistää yhteinen tavoite, johon pyritään. Ryhmässä moniäänisyyden avulla voi kasvattaa työyhteisön kokonaisosaamista ja sosiaalista pääomaa.

Kriisityönohjaus

Työyhteisössä on tapahtunut, jotain tavallisuudesta poikkeavaa esim. sairaskohtaus, kuolema, onnettomuus. Kriisityönohjauksessa keskustellaan tapahtuneesta asiasta, keskustelu auttaa vähentämään tunnekuormaa työyhteisössä ja työyhteisöä jatkamaan työtään. Kriisityönohjausta voidaan käyttää myös työyhteisön konfliktitilanteissa tai tilanteissa, joissa työpaikalla on henkilöstökriisi.

(Työnohjauspalvelut/ryhmäkoot: 2-5 henkilöä pienryhmä tai 6-10 henkilöä suurryhmä.)
Huom! tästä pääset sivulle: Työnohjaus hinnasto 
ja tämän sivun alareunasta pääset suoraan verkkokauppaan.

 

Haluatko lisätietoja palveluistamme?

 

Osta työnohjauspalveluja verkkokaupasta!

Verkkokaupan käyttö- ja toimitusehdot: https://holvi.com/shop/DeToK-Tyonohjauspalvelut-ja-valmennus/terms_and_conditions/