fbpx

Työnohjauspalvelut

TYÖNOHJAUSPALVELUT: VARAA 20-30 MIN ILMAINEN TILANNEKARTOITUS! Yhteydenotto sähköpostilla maarit.vihiniemi(at)detok.fi tai soita puh. 044 3838 695

Työnohjauspalvelut yksilöille ja ryhmille

Lue tästä: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

Voimavarakeskeisen työnohjauksen taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi. Työnohjaus toteutuu niin yksilön, kuin ryhmän kohdalla voimavara- ja ratkaisukeskeisesti, dialogisena reflektiivisenä prosessina. Työnohjauksissa käytän tarvittaessa ottamiani luontokuvia ja hyviä kysymyksiä keskustelun tukena ja oivallusten herättäjänä.

 
Voimavarakeskeinen työnohjaus auttaa kun,
  • haluat tuloksellisuutta ja laatua työhön ja elämään
  • tarvitset tukea muutostilanteisiin
  • haluat kehittää työtäsi ja yhteisiä toimintatapoja
  • haluat kehittyä esihenkilönä
  • työ kuormittaa henkisesti ja aiheuttaa tunnekuormaa
  • tarvitset arvokeskustelua päätösten ja työn tueksi
  • kohtaat haastavia asiakastilanteita tai henkilöitä

Etätyönohjaus

Etätyönohjaus toteutetaan, joko palvelun tilaajan käyttämällä etäyhteydellä tai työnohjaajan käyttämällä etäyhteysohjelma Teams yhteydellä. Etätyönohjaus on ekologinen valinta organisaatioille, jotka haluavat olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä.

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä. Ohjattavan ammattiroolin kokemusten läpi käyminen keskustellen vähentää ohjattavan tunnekuormaa ja tukee toimintakykyä.

Työnohjauksen avulla on mahdollista lisätä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisu-, sekä päätöksentekokykyä. Ohjattavan itsetuntemuksen lisääntyminen vaikuttaa itseohjautuvuuteen, työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen. Työnohjausprosessin lähdettyä liikkeelle asiakkaalla vapautuu voimavaroja omaan työhönsä.

Esihenkilön työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa johtajalle ja esihenkilölle mahdollisuuden tutkia itseään johtajana tai esihenkilönä, sekä suhteita johtamaansa yhteisöön. Työnohjauksessa on mahdollista käsitellä luottamuksellisesti vaikeitakin työhön liittyviä kysymyksiä.

Keskeistä voimavarakeskeisessä työnohjauksessa on ohjattavan identiteetin ja voimavarojen vahvistaminen, sekä johtamistaitojen kehittyminen organisaation tavoitteiden, arvojen ja vision mukaisesti.

Työnohjauksen avulla on mahdollista vaikuttaa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisu-, sekä päätöksentekokykyyn. Ohjattavan itsetuntemuksen lisääntyminen vaikuttaa johtamistapaan, työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen.

Tasa-arvoinen, dialoginen työnohjaus vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä. Asioiden ja kokemusten läpi käyminen keskustellen vähentää ohjattavan tunnekuormaa ja tukee toimintakykyä.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmässä käydään dialogia työhön liittyen, ryhmän tarpeista lähtöisin. Moniäänisyyden ja ryhmän vahvuuksien avulla on mahdollista kasvattaa ryhmän osaamista. Ryhmässä pohditaan yhdessä näkökulmia, mikä auttaa toimijuutta ja eteenpäin suuntautumista työssä. Voimavarakeskeisenä työnohjaajan ohjaan ryhmää sovittujen tavoitteiden  suuntaan, tavoitteisiin liittyvillä kysymyksillä ja tarjoilen erilaisia vaihtoehtoja asioihin, mikäli niin toivotaan.

Työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjauksessa ohjaukseen osallistuvat henkilöt ovat organisaation eri tasoilla ja erilaisilla työnkuvilla työtään tekeviä henkilöitä. Työyhteisöä yhdistää yhteinen tavoite, johon pyritään. Ryhmässä moniäänisyys kasvattaa työyhteisön kokonaisosaamista ja sosiaalista pääomaa, sekä se selkeyttää ryhmässä toimimista.

Sote tiimin muutos työnohjaus

Sote tiimin muutos työnohjaus toimii tukena muutoksen yhteydessä. Muutos työnohjaus tiimissä auttaa tunnistamaan muutoksessa asioita, joihin pitää kiinnittää lisähuomiota ja selkeyttää näkemystä asioihin, jotka ovat jo riittävän hyvällä tasolla.

Muutos työnohjaus selkeyttää ja tukee toimintamalleja ja tapoja toimia muutoksen eteenpäin saattamiseksi. Lisäksi muutos työnohjaus auttaa kirkastamaan vastuualueita ja antaa tukea jatkuvaan muutokseen, sekä selkeyttää muutoksen merkityksen henkilöstölle ja sen toiminnan tulokselle.

Voimavarakeskeinen kriisityönohjaus

Voimavarakeskeinen kriisityönohjaus tiimille tai työyhteisölle tarjoaa mahdollisuuden tasa-painottaa johdon ja henkilöstön välistä luottamusta ja dialogia toimivammaksi. Kriisityönohjaus antaa esihenkilöille ja työyhteisölle ymmärrystä ja työkaluja toimia yhteisen tavoitteen eteen rakentavasti suhteita parantaen. Asioita käsitellään luottamuksellisesti ja sensitiivisesti kaikkien esihenkilöiden ja henkilöstön voimavarat huomioiden. 

Tasa-arvoinen, dialoginen kriisityönohjaus vahvistaa esihenkilöiden ja henkilöstön ammatti-identiteettiä. Kriisityönohjaus mahdollistaa vuorovaikutuksen, ongelmanratkaisun ja päätöksentekokyvyn kasvun tiimeissä ja työyhteisöissä.

Asioiden ja kokemusten läpi käyminen keskustellen vähentää kriisityönohjaukseen osallistuvien henkilöiden tunnekuormaa ja tukee jaksamista. Ohjattavien itsetuntemus ja itseohjautuvuus lisääntyy, joka tukee johtamista, työmotivaation kasvua ja työssä jaksamista. On hyvä muistaa, että kriisi on yleensä jonkin uuden asian alku ja toisinaan kriisi on ainoa tie päästä eteenpäin.

 

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus tarjoaa johtajille ja esihenkilöille mahdollisuuden käsitellä luottamuksellisesti vaikeitakin työhön liittyviä kysymyksiä. Ryhmässä käydään dialogia ryhmän tarpeista lähtöisin työhön liittyen. 

Ryhmässä pohditaan voimavara- ja ratkaisukeskeisesti, mikä auttaa heidän toimijuutta ja identiteettien vahvistumista, sekä johtamistaitojen kehittymistä organisaation tavoitteiden, arvojen ja vision mukaisesti. Ryhmätyönohjauksessa voidaan tutkia myös yhdessä esihenkilöryhmän suhteita heidän johtamiinsa yhteisöihin.

Tasa-arvoinen, dialoginen ryhmätyönohjaus vahvistaa esihenkilöiden ammatti-identiteettiä. Ryhmätyönohjaus mahdollistaa vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyvyn kasvun. Ryhmässä moniäänisyyden avulla jäsenten henkinen pääomaa kasvaa.

Asioiden ja kokemusten läpi käyminen keskustellen vähentää ohjattavien tunnekuormaa ja tukee jaksamista. Ohjattavien itsetuntemus ja itseohjautuvuus lisääntyy, joka tukee johtamistaitoja , lisäksi työmotivaatio ja työssä jaksaminen paranee. 

(Työnohjauspalvelut/ryhmäkoot: 2-5 henkilöä pienryhmä tai 6-10 henkilöä suurryhmä.)
Huom! Osta työnohjauspalveluja verkkokaupasta-> Verkkokauppa
tästä pääset sivulle: Työnohjaus hinnasto

 

Haluatko lisätietoja palveluistamme?