fbpx

Työnohjaus­palvelut

työnohjauspalvelut

TYÖNOHJAUSPALVELUT: VARAA 20-30 MIN ILMAINEN TILANNEKARTOITUS! Yhteydenotto sähköpostilla maarit.vihiniemi(at)detok.fi tai soita puh. 044 3838 695
Työnohjauspalvelut yksilöille ja ryhmille

Lue tästä: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

 

Etätyönohjaus

Etätyönohjaus toteutetaan, joko palvelun tilaajan käyttämällä etäyhteydellä tai työnohjaajan käyttämällä etäyhteysohjelmalla Teams:llä. Etätyönohjaus on ekologinen valinta organisaatioille, jotka haluavat olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä.

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä, ammattiroolin kokemusten läpi käyminen keskustellen vähentää ohjattavan tunnekuormaa ja tukee toimintakykyä. Työnohjauksen avulla on mahdollista vaikuttaa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisu-, sekä päätöksentekokykyyn. Ohjattavan itsetuntemuksen lisääntyminen vaikuttaa työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen. Työnohjausprosessin lähdettyä liikkeelle asiakkaalla vapautuu voimavaroja omaan työhönsä.

Esihenkilön työnohjaus

Esihenkilön yksilötyönohjaus tarjoaa johtajille ja henkilölle mahdollisuuden käsitellä luottamuksellisesti ja ammatillisesti vaikeitakin työhön liittyviä kysymyksiä. Työnohjauksessa tutkitaan esihenkilön asemaa ja arvoja, sekä toimintaa ohjattavan näkökulmasta. Työnohjauksen avulla on mahdollista vaikuttaa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisu-, sekä päätöksenteko kykyyn. Ohjattavan itsetuntemuksen lisääntyminen vaikuttaa johtamistapaan, työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen. Tasa-arvoinen, dialoginen työnohjaus vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä, asioiden ja kokemusten läpi käyminen keskustellen vähentää ohjattavan tunnekuormaa ja tukee toimintakykyä.

Voimauttava työnohjaus

Työnohjausta tehdään yksilötyönohjauksen periaatteen mukaan, mutta lisäksi huomioidaan asiakkaan uupumuskokemus. Tilanteen mukaan asiakasta ohjataan tunnistamaan voimavarojaan erilaisin menetelmin. Kun uupumus tunnistetaan ajoissa, asiakkaan tilanteeseen voidaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi. Uupumuksen riski muuttua masennukseksi pienenee ja riski sairaslomalle jäämisen ja työkyvyttömyyden uhka laskee. Mikäli asiakas tarvitsee hoidollista apua ohjataan hänet terveyspalveluiden piiriin.

Työnohjaus auttaa kun,
  • haluat tuloksellisuutta ja laatua työhön ja elämään
  • tarvitset tukea muutostilanteisiin
  • haluat kehittää työtäsi ja yhteisiä toimintatapoja
  • haluat kehittyä esimiehenä
  • työ kuormittaa henkisesti ja aiheuttaa tunnekuormaa
  • tarvitset arvokeskustelua päätösten ja työn tueksi
  • kohtaat haastavia asiakastilanteita tai henkilöitä

Live-työnohjaus

Live-työnohjausta voidaan käyttää asiakastapaamisten yhteydessä, esim sosiaalialalla, jossa ammattihenkilön ja asiakkaan näkemykset ovat ristiriidassa. Tällä työnohjauksella on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja suuntaa yhteistyölle. Molempien henkilöiden ymmärrystä voidaan laajentaa, joka osaltaan auttaa yhteisen tavoitteen saavuttamista.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmässä käydään dialogia työhön liittyen, ryhmän tarpeista lähtöisin. Ryhmässä moniäänisyyden avulla on mahdollista kasvattaa ryhmän osaamista eli henkistä pääomaa. Ryhmässä pohditaan näkökulmia, mikä auttaa toimijuutta ja eteenpäin suuntautumista työssä.

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus tarjoaa johtajille ja esihenkilölle mahdollisuuden käsitellä luottamuksellisesti ja ammatillisesti vaikeitakin työhön liittyviä kysymyksiä. Heidän näkökulmasta katsottuna tutkitaan esihenkilöryhmän asemaa ja arvoja. Ryhmässä käydään dialogia ryhmän tarpeista lähtöisin työhön liittyen. Ryhmässä moniäänisyyden avulla on mahdollista kasvattaa ryhmän osaamista eli henkistä pääomaa. Ryhmässä pohditaan eri näkökulmia, mikä auttaa heidän toimijuutta ja menemistä eteenpäin työssä.

Työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjauksessa ohjaukseen osallistuvat henkilöt ovat organisaation eri tasoilla ja erilaisilla työnkuvilla työtään tekeviä henkilöitä. Työyhteisöä yhdistää yhteinen tavoite, johon pyritään. Ryhmässä moniäänisyyden avulla voi kasvattaa työyhteisön kokonaisosaamista ja sosiaalista pääomaa.

Kriisityönohjaus

Työyhteisössä on tapahtunut, jotain tavallisuudesta poikkeavaa esim. sairaskohtaus, kuolema, onnettomuus. Kriisityönohjauksessa keskustellaan tapahtuneesta asiasta, keskustelu auttaa vähentämään tunnekuormaa työyhteisössä ja työyhteisöä jatkamaan työtään. Kriisityönohjausta voidaan käyttää myös työyhteisön konfliktitilanteissa tai tilanteissa, joissa työpaikalla on henkilöstökriisi.

(Työnohjauspalvelut/ryhmäkoot: 2-5 henkilöä pienryhmä tai 6-10 henkilöä suurryhmä.)

 

Haluatko lisätietoja palveluistamme?