fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

 

Vallan väärinkäyttö

Vallan väärinkäyttö sumentaa kokonaiskuvan.

Vallan väärinkäyttö voi tulla esiin monella tavalla, oman edun tavoitteluna, manipulointina tai jonkin tahon suosimisena, sekä toisen tahon toiminnan mahdollisuuksien minimointina. Kun valtaa käytetään väärällä tavalla, se luo henkistä ja taloudellista pahoinvointia ympärilleen.

Organisaation sisällä vallan väärinkäyttö pilaa kyseisen organisaation maineen, aiheuttaen vaihtuvuutta henkilöstössä ja jatkuvaa henkilöstöpulaa. Vallan väärinkäyttöön liittyy myös vastapalveluiden odotukset, mikä on yksi vallan väärinkäyttöön liittyvä tunnusmerkki.

Lue myös: Oletko henkisesti vauras?

Maailmasta löytyy tahoja, jotka käyttävät valtaansa väärin, tuhon, sorron ja epäoikeudenmukaisuuksien lisäämiseen. Normaali järjellä ja oikeudenmukaisuuden tajulla varustettu ihminen, ei voi hyväksyä mitenkään tällaista järjetöntä toimintaa.

Vallan oikea määrä

Vallan oikeaa määrää olisi hyvä pohtia laajemmin. Kun valta annetaan hallisijalle tai ihan vain virassa olevalle henkilölle, niin vallan käyttöä tulisi seurata tasaisin väliajoin. Käytetäänkö valtaa siihen, mihin se on tarkoitettu? Aiheutetaanko sillä prosessien hidastumista tai suoranaista haittaa, jotka nousevat julkiseen keskusteluun.

Pitäisi pohtia, mikä on kyseisen tahon vallan käyttötarkoitus ja oikeus. Onko vallan käyttäjällä oikein mitoitetut oikeudet ja vallan määrä? Jos valtaa käytetään väärin, otetaanko jotain pois ja siirretään toiselle taholle? Valta ei pitäisi olla yksinoikeus kenellekään ihmiselle. Onko teidän organisaatiossa tai yhteisössä tehty toimenpiteitä, joilla on voitu rajoittaa vallan väärinkäyttöä?

Lue myös: Anteeksianto ja anteeksi pyytäminen

Ainoa positiivinen asia tämänhetkisessä tilanteessa

Jos viime aikojen tilanteesta halutaan jotain positiivista nähdä, niin on hienoa huomata, miten vääränlainen valta halutaan poistaa ja kitkeä yhteiskunnan ja maailman tasolla. Viesti vääränlaiseen vallankäyttöön on käynyt hyvin selväksi pakotteiden ja muiden toimien kautta, joita on laitettu käytäntöön. Vallan väärinkäytöstä on annettu vahva viesti, että sitä ei tulla hyväksymään millään tasolla.

Lue myös: Hiljainen hyväksyntä

Hyvä johtaja pyrkii hyvinvointiin

Hyvä johtaja pyrkii tekemään ratkaisuja, jotka tukevat hyvinvointia, jossa ihmiset saavat tarvitsemaansa tukea, pystyvät elämään vapaasti ja rauhassa elämäänsä. Ihmisillä pitää olla oikeus toimia itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa ammateissaan tutussa elinympäristössään, ilman jatkuvaa pelkoa, uhkaa ja tarkkailua.

Vallan väärinkäytön negatiivinen vaikutus

Väärän vallankäytön vaikutus on negatiivinen, se on nähty viime aikoina, niin valtioiden tasolla, kuin pienemmissäkin yhteisöissä. Pelolla johtaminen ei vahvista ihmisiä, vaan heikentää heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyä, sekä altistaa motivaation laskulle, mielenterveyden häiriöille ja traumatisoitumiselle.

Pelolla johtaminen pilkkoo ihmisen itsetunnon, jolloin henkilöä on helpompi hallita. Samalla toimintakyky ja luovuus lamaantuu, eikä joukkueen jäsenestä saada ryhmään varsinaista vahvistusta.

Jatkuvassa pelossa eläminen, tekee ihmisistä vainoharhaisia, ei enää pystytä luottamaan mihinkään tai kehenkään. Jatkuva epävakauden ilmapiirin ylläpitäminen käy raskaaksi myös sen hallitsijalle, ei tämäkään kykene luottamaan keneenkään. Alaiset ovat jatkuvan tarkkailun kohteena, kun luottamus puuttuu. Epäluottamus on suuressa roolissa yhteisöä, jossa kyseistä peliä pelataan.

Epäluottamuksen kulttuurissa virheitä ei kyetä myöntämään, eikä niitä olla valmiita tutkimaan tai niistä oppimaan. Virheet vyörytetään joko ulkopuolisen tahon syyksi tai hallinnoijan näkökulmasta hänen toimintaansa kyseenalaistavan henkilön päälle.

Lue myös: Henkinen väkivalta pienentää

Jos vallan ajurina on oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Jos vallan ajurina on oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, pelolle ja uhkailulle ei jää jalansijaa, kun ihmiset välittävät toisistaan. Hyväntahtoisuus kiinnittää ja yhdistää ihmisiä sekä yhteisöjä, näissä oikeudenmukaisesti toimivissa yhteisöissä ei hyväksytä, eikä anneta tilaa epäoikeudenmukaiselle toimijalle.

Ihmiset saavat olla luottamuksen ilmapiirissä, heillä on kasvun mahdollisuuksia ja läsnä on turvallisuuden tunne. He kokevat, että heidän mielipiteillänsä ja toiminnalla on merkitys. Näin yhteisön jäsenillä on myös halu tehdä parhaansa ja toimia yhteisen hyvän eteen.

Virheestä ratkaisuun

Vastuun kantamista ei koeta taakkana, kun tiedetään, että taustatuki on olemassa ja kunnossa. Virheen tapahtuessa se otetaan keskusteluun, sitä tutkitaan ja siitä halutaan oppia kaikki mahdollinen.

Virheen tehnyttä ei rangaista vaan hänen suhtaudutaan empaattisesti ja myötätuntoisesti. Tapahtunut virhe nähdään myös mahdollisena ratkaisun alkuna, josta päästään liikkeelle rakentamaan parempia toimintoja ja tulevaisuutta.

Lue myös: Valta oikeissa käsissä?

Voimavarakeskeisessä työnohjaussa reflektio kehittää johtajuutta

Johtajana on vaikea kehittyä, jos johtajalla ei ole rehellistä peilauspintaa toiminnalleen työnohjauksen muodossa. Johtaja, joka on valmis tarkastelemaan toimintaansa säännöllisesti reflektion avulla työnohjauksessa, pitää samalla itselleen auki useampia mahdollisuuksia toiminnassaan.

Reflektion avulla mahdollistuu laajemman näkemyksen saaminen ja ratkaisujen löytyminen. Mikäli haluat kehittyä johtajana, hyödynnä mahdollisuutesi työnohjaukseen. Johtajana oleminen voi olla hyvin yksinäistä, eikä työasioita välttämättä onnistu jättämään työpaikalle.

Parhaiten saat pidettyä elämäsi koossa, kun käytät työnohjausta työsi tukena, samalla tuet perheesi ja läheistesi hyvinvoinnista. Varmistaessa omat voimavarasi, ympärillä olet ihmiset voivat myös paremmin.

Kun haluat pohtia asioita luottamuksellisesti, muuttaa ajatuksesi toiminnaksi ja kehittyä johtajana, niin alla on linkki verkkosivulle, josta voit ostaa kertaluontoisen työnohjauksen itsellesi.

Linkki kotisivun verkkokauppaan: Verkkokauppa

24.3.2022 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!