fbpx
Valmennus-etävalmennus ja koulutus

Valmennus, etävalmennus ja koulutus, sekä kriisityö, myös etäyhteydellä Teams

Valmennus, etävalmennus ja koulutus antavat avaimet työhyvinvointiin. Henkilöstö löytää omaa työkykyä ja hyvinvointia ylläpitäviä keinoja, sekä tiedostaa omia voimavaroja työssä jaksamiseen.

Valmennus / etävalmennus ” Kognitiivinen ergonomia”

“Kognitiivinen ergonomia” eli aivotyön sujuvoittamisen ​valmennuksessa käsitellään mielen aktiivisuutta lisääviä tekijöitä ja keskittymiskykyä tukevia toimintoja.

Valmennus antaa vinkkejä kognitiivisen työkyvyn vahvistamiseen ja hyvinvointia ylläpitäviin toimintoihin. Valmennus auttaa tiedostamaan omia voimavaroja lisääviä tekijöitä työssä ja elämässä ja vähentämään kuormitustekijöitä. Valmennus voidaan toteuttaa etävalmennuksena.

Pyydä tarjous, hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja mahdollinen tilavuokra.

Valmennus / etävalmennus ”Oman työkyvyn ylläpito ja huoltaminen”

“Oman työkyvyn ylläpito ja huoltaminen” valmennuksessa käydään lyhyesti läpi hyvinvoinnin perustekijät ja laajemmin käsitellään mielen hallintaan liittyviä tekijöitä. Valmennuksella tuetaan henkilön voimavaroja tehtävien ja rentoutusharjoituksien avulla.

Valmennus auttaa henkilöä löytämään omaa työkykyä ja hyvinvointia ylläpitäviä asioita, sekä lisäksi keinoja tiedostaa omia voimavaroja, tapoja ajatella itsestä sekä keinoja vaikuttaa omiin mielialoihin. Valmennus voidaan toteuttaa etävalmennuksena.

Pyydä tarjous, hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja mahdollinen tilavuokra.

VARAA 20-30 MIN ILMAINEN TILANNEKARTOITUS!

Yhteydenotto, maarit.vihiniemi(at)detok.fi
tai soita puh. 044 3838 695

Yksilövalmennus "Vahva esimies"

Esimiehen oma itsetuntemus on perusta hyvälle johtamiselle, kun osaa johtaa itseään, voi johtaa menestyksekkäästi työyhteisöään ja työntekijöitään. Esimiehen oma jaksaminen on tärkeää, se vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin.

“Vahva esimies” valmennus sopii ihmisille, jotka haluavat keskustella ja kehittää itseään. Valmennuksen osa-alueet muodostuvat voimavarojen tutkimisesta, tunneälyn ja vuorovaikutuksen kehittämisestä.

Yhdessä asiakkaan kanssa valitaan hänelle sopivat kehittymisen alueet keskustelun perusteella. Valmennukseen liittyy keskustelun lisäksi kirjallisia tehtäviä tarvittaessa, joiden kautta asiakkaan voimavarat ja ymmärrys lisääntyy. Touteutus myös etäyhteydellä.

Iloa ja voimavaroja valmennus

“Iloa ja voimavaroja valmennus” on ryhmämuotoinen uupumuksen ennaltaehkäisyyn perustuva, ohjattu dialoginen valmennus. Iloa ja voimavaroja valmennuksen avulla vaikutetaan ajatusmalleihin, valmennus kestää neljän viikon ajan, kerran viikossa ennakkoon suunniteltuna suljetun ryhmän etätapaamisena. Ryhmä soveltuu myös henkilöille, joilla on uupumuksen oireita, ei diagnosoitua mielenterveyden häiriötä tai kriisiä.

Omien voimavarojen tutkiminen antaa keinoja uupumuksen ennaltaehkäisyyn. Ryhmän keskusteluissa saa vertaistukea erilaisiin ryhmässä esiin tuleviin asioihin. Tietoinen itsensä tutkiminen auttaa valmennettavaa tunnistamaan omia voimavaroja, joka tuottaa harjoituksia noudattavalle valmennettavalle iloisemman mielialan.

Palvelu toteutetaan etäyhteydellä. Pyydä tarjous yhteisöllesi.

Kriisityön palvelut

Kriisikeskustelun voimauttava vaikutus näkyy asiakkaalla jo muutaman keskustelun jälkeen, keskustelut sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Kriisikeskustelussa asiakkaalla on mahdollista käsitellä emootionaalista kuormitusta, joka on syntynyt äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman johdosta.

Dialogisen keskustelun avulla kriisiin käsittely tai tapahtuman läpi keskusteleminen vähentää ahdistusta ja parantaa asiakkaan toimintakykyä. Keskusteluiden myötä kriisiin saadaan etäisyyttä ja uudenlaista näkökulmaa, sitä tarkasteltaessa.

Keskusteluiden avulla kriisistä on mahdollista selvitä helpommin ja jatkaa elämää paremmin valmiuksin. Kriisi voi aiheutua yllättävästä tilanteesta esim. avioerosta, äkillisestä  vakavasta sairastumisesta, läheisen tai työpaikan menettämisestä jne.

Toteutus myös etäyhteydellä.
Hinta 124.00€ / 60 min (hinta sis. alv.24%)

 

Haluatko lisätietoja palveluistamme?