fbpx
Etavalmennus / valmennus ja kriisityo

Etävalmennus / valmennus ja kriisityö, etäyhteytenä Teams

Etävalmennus/valmennus ” Kongnitiivinen ergonomia”

Valmennus voidaan toteuttaa etävalmennuksena. Valmennuksessa käsitellään mielen aktiivisuutta lisääviä tekijöitä ja keskittymiskykyä tukevia toimintoja.

Valmennus antaa vinkkejä kongnitiivisen työkyvyn vahvistamiseen ja hyvinvointia ylläpitäviin toimintoihin. Valmennus auttaa tiedostamaan omia voimavaroja lisääviä tekijöitä työssä ja elämässä ja vähentämään kuormitustekijöitä.

Pyydä tarjous, hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja mahdollinen tilavuokra.

Etävalmennus/valmennus ”Oman työkyvyn ylläpito ja huoltaminen”

Valmennus voidaan toteuttaa etävalmennuksena. Valmennuksessa käydään lyhyesti läpi hyvinvoinnin perustekijät ja laajemmin käsitellään mielen hallintaan liittyviä tekijöitä. Valmennuksella tuetaan henkilön voimavaroja tehtävien ja rentoutusharjoituksien avulla. Valmennus auttaa henkilöä löytämään omaa työkykyä ja hyvinvointia ylläpitäviä asioita, sekä lisäksi keinoja tiedostaa omia voimavaroja, tapoja ajatella itsestä sekä keinoja vaikuttaa omiin mielialoihin.

Pyydä tarjous, hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja mahdollinen tilavuokra.

VARAA 20-30 MIN ILMAINEN TILANNEKARTOITUS!

Yhteydenotto, maarit.vihiniemi(at)detok.fi
tai soita puh. 044 3838 695

Yksilövalmennus "Vahva esimies"

Touteutus myös etäyhteydellä. Esimiehen on hyvä osata johtaa ensin itseään, jotta voi johtaa menestyksekkäästi työyhteisöään ja työntekijöitään. Esimiehen oma jaksaminen vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin.

”Vahva esimies” valmennus sopii ihmisille, jotka haluavat keskustella ja kehittää itseään. Valmennuksen osa-alueet muodostuvat voimavarojen tutkimisesta, tunneälyn ja vuorovaikutuksen kehittämisestä. Osa-alueita on 12, joista asiakkaan kanssa yhdessä valitaan hänelle sopivat kehittymisen alueet keskustelun perusteella. Valmennukseen liittyy keskustelun lisäksi kirjallisia tehtäviä tarvittaessa, joiden kautta asiakkaan voimavarat ja ymmärrys lisääntyy.

Hyvän mielen treeni

Toteutetaan etäyhteydellä. Ryhmämuotoinen uupumuksen ennaltaehkäisyyn perustuva ohjattu dialoginen treeni. Hyvän mielen treenillä vaikutetaan ajatusmalleihin, treeni kestää kahdeksan viikon ajan, kerran viikossa ennakkoon suunniteltuna ryhmätapaamisena. Ryhmä soveltuu myös henkilöille, joilla on uupumuksen oireita, ei diaknosoitua mielenterveyden häiriötä tai kriisiä. Omien voimavarojen tutkiminen antaa keinoja uupumuksen ennaltaehkäisyyn. Ryhmän keskusteluissa saa vertaistukea erilaisiin ryhmässä esiin tuleviin asioihin. Tietoinen itsensä tutkiminen auttaa henkilöä tunnistamaan omia voimavaroja, joka auttaa ihmistä arjessa jaksamaan paremmin.

Pyydä tarjous, hintaan vaikuttaa osallistujamäärä ja mahdollinen tilavuokra.

Kriisityön palvelut

Toteutus myös etäyhteydellä. Kriisikeskustelun voimauttava vaikutus näkyy asiakkaalla jo muutaman keskustelun jälkeen, keskustelut sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Kriisikeskustelussa asiakkaalla on mahdollista käsitellä emootionaalista kuormitusta, joka on syntynyt äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman johdosta. Dialogisen keskustelun avulla kriisiin käsittely tai tapahtuman läpi keskusteleminen vähentää ahdistusta ja parantaa asiakkaan toimintakykyä. Keskusteluiden myötä kriisiin saadaan etäisyyttä ja uudenlaista näkökulmaa, sitä tarkasteltaessa. Keskusteluiden avulla kriisistä on mahdollista selvitä helpommin ja jatkaa elämää paremmin valmiuksin. Kriisi voi aiheutua yllättävästä tilanteesta esim. avioerosta, äkillisestä  vakavasta sairastumisesta, läheisen tai työpaikan menettämisestä jne.  Hinta 124.00€ / 60 min (hinta sis. alv.24%)

 

Haluatko lisätietoja palveluistamme?