fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

valta oikeissa kasissa?

“Valta oikeissa käsissä” tekstissä, tuon esiin muutamia näkökulmia, miten valta tulee esiin työelämässä. Valta on yhteydessä vastuullisuuteen ja niiden painoarvoa pitäisi ajoittain punnita. Valtaa olisi joissain tilanteissa hyvä myös jakaa, jotta työyhteisö pysyy toimivana.

Valta oikeissa käsissä

Vallan ollessa oikeissa käsissä tapahtuu enemmän rakentamista, kuin tuhoa. Ihmisiä johtavan henkilön tulee osata kuunnella enemmän, kuin olla äänessä. Johtajan pitää osata ohjata enemmän, kuin käskeä, sekä pohtia toimiiko tasapuolisesti kaikkia kohtaa tai vaikuttaako päätöksiin ystävyyssuhteet. Ystävyyssuhteiden vaikutus tulee näkyviin toisinaan, kun johtaja on noussut asiantuntijan tehtävistä asemaansa. Johtamisen tulee olla läpinäkyvää ja oikeudenmukaista, jotta ihmiset seuraavat johtajaansa.

Valta johtamisessa

Vuorovaikutus ja tunnetaidot ovat merkityksellisessä asemassa, kun johdettavina on ihmisiä, joiden työhön liittyy oleellisesti tietäminen ja vahva koulutuksen tuoma osaaminen. Johtajan olisi hyvä käyttää valtaa yhteisen näkemyksen löytämiseen, ei hallitsemalla jokaista työntekijän liikettä.

Ammatti-identiteetti

Alaisen saadessa vaikuttaa omaan työhönsä hänen sisäinen motivaationsa kasvaa työtä kohtaan, joka näkyy sitoutumisena työhön, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvuna. Osaamisen laajentaminen sitouttaa työntekijää, kun hän kokee olevansa osaava ja arvostettu, lisäksi se tuo ihmiselle hallinnan tunteen. Ammattitaidon ajantasalla pitäminen on tärkeää ihmiselle, jolle ammatti-identiteetti toimii oman identiteetin jatkona.

Moni miettii omaa identiteettiään, mihin kykenee ja mihin ei? Kapeneeko omien mahdollisuuksien näkeminen johtamisen vuorovaikutuksen seurauksena. Laajentaako vai supistaako vuorovaikutus käsitystämme pystyvyydestämme? Tiukka moraali, arvot ja rajat vaikuttavat, kuinka luovia olemme voineet olla elämässä. Entä, jos elämä on ollut valmiiksi suunniteltu? Protestoiko ihminen vai suostuuko toteuttamaan valmiiksi suunniteltua työelämää?

Lue myös: Oikeudenmukaisuus johtamisen suuntana

Vallan käyttäjän moraali

Moraalilla voi erottaa oikean väärästä ja toimia sen mukaan yksilön tai yhteisön hyväksi. Moraali voi olla yhteisössä hyvin korkea, mutta meneekö moraali yhteen tekojen kanssa? Moraalin todellinen olemus ja toimimattomuus voi tulla ilmi, kun oman edun tavoittelu ajaa yhteisen hyvän edelle. Toisinaan ahdas moraalinen katsomus voi tuottaa pahoinvointia paheksumalla, tuomitsemalla ja syyllistämällä.

Lue myös: Oletko mahdollistaja?

Huipulla on tyyntä, kun ihmisiä ja asioita johdetaan ohjaten, johdonmukaisesti ja moraalin näkyessä toiminnassa.

25.10.2019 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja STOry ja prosessikonsultti

Kiitos, kun jaat kavereillesi!