fbpx

Kiitos, kun jaat kavereillesi!

Vastuullisuus voimavarakeskeisessä työnohjauksessa blogikuva, jossa pilven takaa paistaa aurinko. Kuvaaja Maarit Vihiniemi.

Vastuullisuus voimavarakeskeisessä työnohjauksessa

Vastuullisuus voimavarakeskeisessä työnohjauksessa näkyy jo tavoitteiden selvittämistyönä työryhmille ja yksilöasiakkaille. Vastuullisuutta on myös, että tavoitteet muotoillaan asiakkaille sopiviksi ja asiallisiksi. Työnohjaustilanteiden jälkeen vastuullista on reflektoida keskustelua mielessä ja pohtia, miten saan ohjattua työryhmää ja yksilöasiakasta yhdessä asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Mielestäni vastuullisuus voimavarakeskeisessä työnohjauksessa on vahvasti sidoksissa työnohjaajan persoonallisuuteen ja koulutustaustaan, työ- sekä elämänkokemukseen. Työnohjaustilanteissa koen, että minulla tulee olla tuntosarvet ulkona moneen suuntaan, jotta kykenen rekisteröimään useita tunnetiloja ja tekemään huomioita ryhmän dialogista ja käyttäytymisestä.

Ensimmäisellä lähitapaamisella

Ensimmäisellä lähitapaamisella työryhmän tai yksilöasiakkaan kanssa saan paljon tietoa ihmisten välisistä suhteista, toimintatavoista, dialogin olemassaolosta ja sen puutteista. En tarkoita tässä nyt pelkästään sitä, mitä työnohjaajana kuulee puheen muodossa. Kaikenlainen liike, ilmeet ja eleet tulee myös nähdyksi siinä mittakaavassa, jonka nyt yksi voimavarakeskeinen työnohjaaja kykenee havainnointikyvyllään vastaanottamaan.

Lue myös: Voimavarakeskeisellä työnohjauksella saa laatua työhön

Asiakkaiden tarpeiden kunnioittaminen

 Jokainen työryhmän asiakas on yksilö, jonka tarpeet tulee huomioida niin ryhmässä, kuin yksilötyöskentelyssäkin. Ryhmätyönohjauksessa yksilön huomiointi voi tapahtua pienemmässä mittakaavassa, kuin yksilötyöskentelyssä. Mikäli yksilön toiminta vaikuttaa syvästi työryhmään ja sen toimintaan, suunnittelen työnohjaukseen toteutuksen, jolla saan annettua tarvittavalle asialle enemmän aikaa työryhmän kanssa. Vastuullinen voimavarakeskeinen työnohjaus on työtä, jossa pitää olla työnohjaajana koko ajan läsnä henkisesti.

Johtamisen tukena voimavarakeskeinen työnohjaus

Johtamisen tukena vastuullisuus voimavarakeskeisessä työnohjauksessa vähentää johtamisen painolastia. Työyhteisön ulkopuolelta tilattu työnohjaus, jossa on läsnä vastuullisuus voimavarakeskeisessä työnohjauksessa tuo mahdollisuuden avoimeen keskusteluun.

Tämä toimintatapa vähentää merkittävästi puhumattomuudesta johtuvia virheitä työssä, lisää osaamisen jakautumista kokeneilta uusille työntekijöille ja vähentää ihmisten välistä erimielisyyttä. Ymmärrettäessä toisten näkökulmia myös oma henkinen pääoma kasvaa huomattavasti.

Eettisyys ja lait erityisesti SOTE-alalla

Vastuullista on huomioida eettiset toimintaohjeet, sekä sosiaali- ja terveysalan lait, jotka määrittävät vahvasti myös työnohjaajan etikkaa ja tekemääni työnohjausta. Yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet ovat paljon läsnä työnohjauksieni keskusteluissa. Työhyvinvointi ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat ovat olleet kestosuosikki aiheita jo yli kuuden vuoden ajan, jotka puhututtavat myös paljon työyhteisöjä.

Yrittäjän ominaisuudessa ajattelen, että vastuullisuus näkyy työssäni vaitiolovelvollisuutta noudattamalla, asiakkaideni tarpeiden huomioimisessa ja niihin tarpeisiin vastaamisessa. Elinehto yrittämiselleni on onnistua mahdollisimman monissa työnohjauksen prosesseissa, jotta palveluitani halutaan ostaa myös jatkossa. 

Lue myös: Eettinen omatunto

Työyhteisön henkinen pääoma kasvaa ja kehittyy voimavarakeskeisessä työnohjauksessa

Voimavarakeskeiseen työnohjaukseen hakeutuneet työyhteisöt kasvavat ja kehittyvät monella tavalla, työnohjaajana huomaan esimerkiksi kuuntelutaitojen, dialogin sujuvuuden lisääntyvän kerta kerralta työnohjaustapaamisten toteutuessa. Mukavalta tuntuu, kun ihmiset antavat myös oma-aloitteisesti palautetta, missä kaikessa he ovat menneet eteenpäin viime kerran jälkeen.

20.10.2023 DeToK, Maarit Vihiniemi, Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti.

Kiitos, kun jaat kavereillesi!